10 czerwca na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP w ramach inauguracji Wystawy Końcoworocznej zostanie zaprezentowany spektakl LUSTRO II.

 

Czas: godz. 20.30

Miejsce: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa