Wzgórze cierpienia

 

Leszek Mądzik - scenograf, reżyser, założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL, fotograf - artysta niezwykły, oryginalny, jedyny. Legenda teatru studenckiego, autorskiego.Laureat wielu polskich i międzynarodowych festiwali teatralnych, licznych nagród artystycznych i państwowych. Urodził się Bartoszowinach na Kielecczyźnie, jest synem żołnierza Armii Krajowej, więzionego po II wojnie światowej w kieleckim więzieniu przy ulicy Zamkowej. Wszystkie przedstawienia Leszka Mądzika biorą swój początek w jego konkretnych przeżyciach, w doznaniach z dzieciństwa i obrazach pamięci. Podobnie najnowszy spektakl „Cień”, którego premierę zobaczylismy 13/14/15.09.2013 r. na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, poświęca artysta ojcu.

 

„Cień” Leszka Mądzika jest próbą dotarcia do pokładów cierpienia przekraczających możliwości rozumienia doświadczeń, jakim poddany został człowiek. Bo to człowiek w imię chorej, nonsensownej idei skrzywdził swojego „brata”.

 

Przewodnim motywem inscenizacji jest  system obnażania harmonii. Artysta w godzinnym seansie dotyka absurdalności spotkania dobra ze złem. Obnaża tę stronę ludzkiego myślenia i działania, która w imię ślepej misji unicestwia człowieka, pozostawiając po nim tylko strzęp. Niezwykle ekspresyjnie obrazuje biedę ludzkiego ciała i jego profanację.

 

Droga, która wypełnia czas cierpienia, jest ostrzeżeniem i krzykiem wobec tych zachowań i postaw człowieka, które prowadzą w labirynt absurdu. Podstawowym tworzywem artystycznego dzieła jest światło. Dlatego, by spektakl spełnił dramaturgiczne oczekiwanie, zaistniał o zmierzchu - o godz. 20.00.

 

Muzyka Arvo Pärta organicznie dopełnia i wypełnia spektakl. Dramaturgiczne obrazy animuje i tworzy zespół dziewięciu aktorów będących integralną częścią dziania się.

 

Występują:

 

Adam Brzezowski, Maciej Ciechomski, Kamil Dec, Jarosław Figura, Robert Frączek, Kamil Furmanek, Joanna Gruszka, Tomasz Nowak, Kamil Witaszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy fotografii: Joanna Gruszka i Kamil Witaszak