My book publications include:

  • Filozofia procesu i jej metafilozofia (Process Philosophy and Its Metaphilosophy) Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995. [review: L. McHenry, "Process Studies" 24(1995), pp. 96-99].
  • Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku (British Philosophy at the Close of 20th Century), ed. by P. Gutowski and T. Szubka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1998 [reviews: I. Ziemiński: "Ruch Filozoficzny" 56(1999), no. 2, pp. 191-193; U. Żegleń, "Principia-Expres Filozoficzny" 1999, no. 23, pp. 47-49].
  • Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (Between Monism and Pluralism. A Study of Genesis and Foundations of John Dewey’s Philosophy), Lublin: Wydawnictwo KUL 2002. [reviews: A. Schetz, "Kwartalnik Filozoficzny" (2004), S. Gałkowski, Metafizyka pragmatyzmu, "Sophia", 4(2004), pp. 245-250; K. Wilkoszewska, "Edukacja filozoficzna, 2004]
  • Catholic Universities in the New Europe, ed. by Christopher Garbowski, Piotr Gutowski and Agnieszka Kijewska, Lublin: Wydawnicwo KUL 2005 [review: "Znak" 2005].