BOOKS

 

 • kliknij, aby zobaczyć szczegółyPlaton - nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. Zieliński, Lublin 1993.
 • Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994 [R: Bulletin de Théologie ancienne et médiévale XVI (1996), 286].
 • Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999.
 • Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana, tłumaczenie, wstęp, Kęty 2000 (II wydanie: Altaya, Warszawa 2003).
 • Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum. R. Bielak, A. Kijewska, Kęty 2001.
 • Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, (red. A. Kijewska), Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • Catholic Universities in the New Europe (red. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska), Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • Eriugena, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.
 • Mikołaj z Kuzy, O grze kulą, tłumaczenie, wstęp, przypisy, Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2006.
 • Boecjusz, Traktaty teologiczne, 2 wydanie dwujęzyczne, wstęp, przypisy, tłumaczenie, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.
 • Święty Augustyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.
 • Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, tłumaczenie, wstęp, przypisy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
 • Mikołaj Kuzańczyk, WAM, Kraków 2009.
 • Eriugena, Periphyseon, ksiega I, wstęp, tłumaczenie, przypisy A.K., Kęty 2009.
 • Eriugena, Periphyseon, księga II, wstęp, tłumaczenie, przypisy A.Kijewska, Kęty 2010.
 • Jan Szkot Eriugena, Periphyseon. Księga III, przekład A. Kijewska, Wstęp , Wydawnictwo Marek Derwiecki, Kęty 2010, ss. 428.
 • Boecjusz, seria: Wielcy Ludzie Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011 (copyright 2010), ss. 122.
 • Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.
 • Eriugena – Cusanus. Papers of the Colloquium, eds. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Seria: Colloquia Mediaevalia Lublinensia I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Eriugena, Periphyseon IV, tłumaczenie, wstęp (s. 5–53), przypisy, dwujęzyczna seria „Ad Fontes”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, s. 410.

ARTICLES

 • Grecka koncepcja pankalii a wczesnochrześcijańskie ujęcie piękna świata, Vox Patrum 6:11 (1986) 593-605.
 • Homo melior est quam sexus. Metafizyczny i biblijny kontekst Szkotowej koncepcji podziału natury ludzkiej na płci, Kwartalnik Filozoficzny 21:3 (1993) 67-83.
 • Francuska literatura naukowa wobec nowej interpretacji Platona (w) Platon - nowa interpretacja, 27-33.
  Mistyczny lot, Znak 475 (1994) 83-92.
 • Świat jako teofania: Eriugena - Kuzańczyk, Kwartalnik Filozoficzny 24:2 (1996) 33-50.
 • Eriugenian Concept of Theology. John the Evangelist as the Model Theologian, (w) Johannes Scottus Eriugena. Bible and Hermeneutics (Proceedings of the IXth Colloquium of SPES), Leuven 1996, 173-193.
 • Wprowadzenie: Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, Kraków 1997, 11-40.
 • Eriugena jako czołowy przedstawicie renesansu karolińskiego (w) Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa,, M. Manikowski (red.), Wrocław 1998, 111-132.
 • Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm: Nisi credideritis, non intelligetis, w: St. Anselm - Bishop and Thinker, ed. by R. Majeran, E. Zieliñski, Lublin 1999, s. 125-145.
 • El fundamento del sistema de Eriugena, Anuario Filosofico XXXIII/2 (2000) 505-532.
 • Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia, Przegląd Filozoficzny X (2001), n.4, 169-181.
 • Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach księgi Pisma i księgi natury, Roczniki Filozoficzne L (2002), z. 3, s. 53-67.
 • Filozofia Boecjusza -pomiędzy terapią a ćwiczeniem duchowym, Acta Mediaevalia XV (2002), 45-59.
  Divine Non-Being in Eriugena and Cusanus, Philotheos 2 (2002), 155-167.
 • Księgozbiory a średniowieczne doktryny filozoficzne, ABMK 79 (2003), 197-203.
 • Mathematics as a Preparation for Theology: Boethius, Eriugena, Thierry of Chartres, w: A. Galonnier (ed.) - Fondation Singer-Poliniac, Boece ou la chaine des savoirs, Louvain-Paris, Peeters 2003, 625-647.
 • Byt i wartość w filozofii Mikołaja z Kuzy, w: Wielkość i piękno filozofii. Studia pod redakcją J. Lipca i S. Kołodziejczyka, Kraków 2003, Collegium Columbinum, s. 435-443.
 • L'empreinte des médiévistes français sur l'histoire de la philosophie médiévale en Pologne, « Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais » 2 (2003), s. 105-111.
 • Polityka, kobiety, wartości, w: Europa wspólnych wartości, red. S. Zięba, Lublin 2004, s. 183-187.
 • Teologia negatywna i jej podstawy w myśli Jana Szkota Eriugeny, Logos i Ethos 1 (16) 2004, s. 4-17.
 • Boethius' Conception of the Supreme Good, w: Being or Good. Metamorphoses of Neoplatonism, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 307-317.
 • Conception of Faith in Cusanus' Sermon XXI Acta Mediaevalia XVIII (2005), s. 253-265.
 • Medieval Studies: Their Role in University Teaching in Poland, w: Catholic Universities in the New Europe, wyd. Ch. Garbowski, P. Gutowski, A. Kijewska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 231-239.
 • Edukacja karolińskia, w: Czasy katedr-czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 165-180.
 • De ludo globi. The Way of Ascension towards God and the Way of the Self-Knowledge, w: El problema de conocimiento en Nicolas de Cusa: genealogia y proyección, wyd. J. Machetta, C. D'Amico, Biblos, Buenos Aires 2005, s. 157-164.
 • Wprowadzenie, w: Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz,
  M. Antczak, Wyd. Marek Derewecki, Kęty 2006, s. 5-25.
 • Eriugena's Idealist Interpretation of Paradise, w: Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, wyd. S. Gersh, D. Moran, University of Notre Dame Press, 2006, p.168-186.
 • The True and the False I in Boethius' De Consolatione, Mediaevalia. Textos e estudios 23 (2004), druk: 2006, 217-226.
 • Christianity as a way of self-fulfilment, w: Identidad cristiana. Coloquios universitarios, ed. A. Aranda, Pamplona 2007, s. 69-76.
 • Poznaj samego siebie. Narcyz Hrihorija Skovorody, w: Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej I ukraińskiej kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Kawecka, Lublin 2008, s. 69-82.
 • Koncepcja intellekta u Eriugeny i Kuzanskowo (w jęz. rosyjskim), Verbum 9 (2007); Nasledie Nikołaja Kuzanskowo w tradycji ewropejskowo filosofstwowania, Izdatellstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, s. 19-28.
 • Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby , w: Personalizm polski, wyd. M. Rusecki, Lublin 2008, ss. 21-52.
 • Czasy św. Brunona z Kwerfurtu okiem historyka filozofii, w: Święty Brunon: Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła?, wyd. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, ss. 73-93.
 • Biografia jako exemplum. Wyznania świętego Augustyna , w: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane prof. Janinie Gajdzie-Krynickiej, wyd. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, ss. 487-502.
 • Mit filozofii i jego zakwestionowanie. Interpretacja i recepcja O pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, w: Mit-symbol-mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Prof. E. Wolickiej-Wolszleger, wyd. Jaźwierski, R. Kasperowicz, E. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, ss. 83-101
 • Idiota de mente: Cusanus’ Position in the Debate between Aristotelianism and Platonism, w: Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness, wyd. W. Euler, Y. Gustafsson, I. Wikstrom, Abo (Turku) 2010, ss. 67-88.
 • Asimilación y diferenciación, epistemologia de Nicolas de Cusa en Idiota de mente, w: Nicolas de Cusa: identidad y alteridad. Pensamiento y dialogo, wyd. J. M. Machetta, C. D’Amico, Editorial Biblos, Buenos Aires 2010, ss. 161-177.
 • Ideowe źródła średniowiecznego uniwersytetu, w: Suwerenność państwa i jej granice, wyd. S. Sowiński, J. Węgrzecki, Warszawa 2010, ss. 173-193.
 • Miejsce Jana Szkota Eriugeny w karolińskim translatio studii, w: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność, wyd. T. Wolińska, M. Leszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 111-125 (ukazało się 2010).
 • The Conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena's Periphyseon, Anuario Filosófico 44, n. 1 (2011), ss. 29-52.
 • Etymology and Philosophy: God as Videns and Currens, in: Eriugena-Cusanus, A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer, Lublin 2011, s.117–134.
 • Nikolaj Kuzanskij kak renesansnyj filosof, Verbum 13 (2011), Izdatelstwo S.-Petersburskowo Uniwersiteta, Sankt Petersburg, 255–265.
 • Scot Erigène Jean”, in: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, ed. M.-A. Vannier, Paris 2011, Cerf, s. 1033–1038.
 • Chrystus zażądał więcej jeszcze niż Platon…, w: Filozofia i literatura, red. A. Głąb, Semper, Warszawa 2011, s. 255–275.
 • Augustyńskie dziedzictwo, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, Kraków 2012, s. 17–41.
 • Pomiędzy starożytnością a średniowieczem: Boecjusz, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 43–62.
 • Renesans karoliński: Alkuin, Eriugena, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 97–118.
 • Krąg szkoły w Chartres (razem z S. Bafią), w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej, s. 209–237.
 • Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy, w: Studia Systematica 3: Wiedza, red. Damian Leszczyński, Wrocław 2013, s. 73–89.
 • Anagogiczna funkcja piękna w filozofii neoplatońskiej, w: Zadania współczesnej metafizyki, 15: Spór o piękno, Lublin 2013, s. 27–48.
 • Mikołaj z Kuzy – filozof i reformator, w: „Ecclesia semper reformanda – kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła”, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 227–245.
 • Boethius – Divine Man or Christian Philosopher?, w: Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism, ed. Maria Dzielska, Kamilla Twardowska, seria: „Byzantina et Slavica Cracoviensia” vol. VII, Kraków 2013, p. 75–89.
 • Humanizm: idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej, Pamiętnik Literacki 104/1/2013, s. 237–246.
 • Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio, w: Eriugena and Creation, wyd. M. Allen, W. Otten, seria: Instrumenta Patristica et Mediaevalia t. 68, Wydawnictwo Brepols, Turnhout 2014, s. 393–426.