Logo UE Logo projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
SWG "Language Bridges" within the RFO "Change on Borders"
Program projektu z opisem
(wyszczegolnieniem poszczególnych faz 1-7)

Faza I
(październik 2004 – marzec 2005):
Zapoznanie się partnerów

  • Przygotowanie wstępnego spotkania i udział w nim
  • Przygotowanie raportu n.t. sytuacji socjolingwistycznej w regionach przygraniczynch w oparciu o wytyczne partnera wiodącego

Faza II
(luty 2005 – kwiecień 2005):
Określenie tematów roboczych i stworzenie grup roboczych

  • Opracowanie propozycji wspólnych tematów roboczych dla fazy III
  • Współpraca przy określeniu wspólnych tematów roboczych

Faza III
Wypracowanie tematów roboczych

  • Grupa robocza 1: Języki a motywacje
  • Grupa robocza 2: Status języków w dwóch lub więcej regionach partnerskich
  • Grupa robocza 3: Język a nowe technologie
  • Grupa robocza 4: Uświadamianie wagi procesu nauki języków i jej popularyzacja

Faza IV
Dialog: językowy wymiar kultury, gospodarki i współpracy przygranicznej

Faza V
Wizyty badawcze

Faza VI
Wspólne zalecenia i plany dalszych działań

Faza VII
Koordynacja i zarządzanie działaniami oraz publikacja wyników