Logo UE Logo projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
SWG "Language Bridges" within the RFO "Change on Borders"
ikona_01Katolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił 1 października 2005 r. do realizacji międzynarodowego projektu Multilingual and multicultural character of borderline areas (Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych). Projekt jest finansowany ze środków Wspólnoty Interegg IIIC.

Celem projektu jest zbadanie i porównanie sytuacji socjolingwistycznej w pięciu różnych europejskich regionach przygranicznych, w Południowym Tyrolu, Alzacji, Grecji (Macedonia-Tracja), Regionie Navarra, Kantonie Bazylea oraz Regionie Lubelskim. Badania mają służyć promocji integracji pomiędzy obszarami granicznymi oraz zacieśnieniu kontaktu pomiędzy ich mieszkańcami. Europa staje się coraz bardziej świadoma swojej różnorodności językowej i kulturowej, stąd wzrasta zapotrzebowanie na umiejętność komunikowania się w językach państw sąsiadujących. Wielojęzyczność może być jednym z głównych czynników wpływających na rozwój regionalny obszarów przygranicznych. Uczestnicy projektu pragną wymienić doświadczenia na temat istniejących trendów, zapotrzebowań oraz doświadczeń i nowych pomysłów rozwiązania problemów związanych z wielojęzycznością.