Assistant Professor

Research Interests

  • Modern Philosophy (esp. 17th Century Metaphysics and Epistemology),
  • Contemporary Philosophy (esp. Theory of Action and Free Will Problem).

Scholarships and Distinctions

  • Scholarships at the Ludwig-Maximilians-Universität (Munich, Germany), Karl-Franzens-Universität (Graz, Austria), Internationale Akademie für Philosophie (Liechtenstein) i Katholieke Universiteit Leuven (Belgium),
  • Monographies of the Polish Science Foundation Competition Award (2003).

Books

  • Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku [Leibniz. Philosophical Thought of 17th Century], Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2004,
  • Stefan Swieżawski – osoba i dzieło [Stefan Swieżawski – A Person and its Work], Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 (an anthology edited with J. Czerkawski),
  • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem [From the History of Philosophical Reflection on Human], Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 (an anthology edited with P. Gutowski),
  • Spinoza o naturze ludzkiej [Spinoza on human nature], Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.