W dniu 30 listopada 2019 r. - Leszek Mądzik otrzymał w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim Nagrodę Ambasadora Wschodu.

 

Laudację wygłosił Piotr Duda,

Dyrektor Artystyczny Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń

 
Szanowni Państwo,

przypadł mi w udziale przywilej ogłoszenia laureata tytułu AMBASADOR WSCHODU w dziedzinie KULTURA. To PRZESTRZEŃ, która ma wiele definicji. Myślę, że dla naszego laureata bliska będzie ta którą wypowiedział nasz wybitny rodak w LIŚCIE DO ARTYSTÓW, jednym z NAJważniejszych tekstów dla KAŻDEGO twórcy. Otóż według niego:

 "Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot."  

Mam przekonanie, że Twórca, który odbiera dzisiaj piękną JAK CAŁY WSCHÓD, a zarazem szlachetną w swoim prostocie statuetkę, wielokrotnie w swoich pracach artystycznych dotykał TAJEMNICY CZŁOWIEKA i robił to na SŁUŻBIE WSPÓLNEGO DOBRA. Ktokolwiek ZETKNĄŁ się z jego twórczością nie pozostawał obojętny i mógł poprzez obcowanie z nią „TWORZYĆ SIEBIE”.

Dodatkowo, co chciałbym mocno podkreślić Artysta ten tworzy na WSCHODZIE, nigdy też nie porzucił WSCHODU, mimo zapewne wielu możliwości pracy nie tylko w Polsce ale i zagranicą.

I nie jest to przypadek, tu na WSCHODZIE artyści dbają, o to co jest najważniejsze w tworzeniu, co inny polski wybitny twórca Juliusz Osterwa określił mianem „PRAWDA SZTUKI”.

I chciałbym podkreślić, że nasz laureat jest dla mnie jednym z NAJWAŻNIEJSZYCH  polskich twórców, który jako NIELICZNY Z TEGO GRONA ma prawo mniemać o SOBIE, że udało mu się w swojej pracy artystycznej dotknąć „PRAWDY SZTUKI”.

CHCIAŁBYM UROCZYCIE OGŁOSIĆ ŻE AMBASADOREM WSCHODU W roku 2019 w DZIEDZINIE KULTURA ZOSTAŁ PAN PROFESOR LESZEK MĄDZIK.