Selected publications:

 • Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015. A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens. Planta DOI 10.1007/s00425-015-2250-3 
 • Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2015. Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis. Plant Growth Regul. DOI 10.1007/s10725-014-9987-8
 • Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014. Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23: 867-874 
 • Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2014. Autofagia u roślin w warunkach stresu. Post. Biol. Kom. 41:445-462
 • Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2012. Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals (a review). [in] Acta Agrophys. 19: 155-169
 • Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 515-531
 • Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E. 2010. Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 281-315.
 • Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2010. Metabolizm wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipoksygenazowym u roślin wyższych. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (eds). T.XXIV.Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 517-537.
 • Skórzyńska-Polit E., Drążkiewicz M., Krupa Z. 2010. Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-S- transferase in Arabidopsis thaliana under Cd or Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32:169–175
 • Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z. 2010. Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 1362–1369.
 • Skórzyńska-Polit E. 2009. The apoplast– external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above-ground part of plant). [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: 978-81-7895-422-6, pp. 1-18

 

 

Conferences

 • Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Rola lipoksygenazy w technologii żywności, przemyśle i medycynie. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 1.7.
 • Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Fitoremediacja i biodegradacja w ryzosferze jako skuteczne metody rekultywacji gruntów skażonych związkami organicznymi. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. 2.4.
 • Betlej A., Grzywna M., Kądzioła E., Patrzylas P., Spaczyński M., Skórzyńska-Polit E. 2011. Melatonina – regulator wzrostu u roślin wyższych. Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P 4.
 • Patrzylas P., Włodarz K., Horodecka W., Betlej A., Spaczyński M., Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2011. Programowana śmierć komórki czy nekroza – co zachodzi w liściach Phaseolus coccineus (Lamb.) pod wpływem Cd? Abstrakty Konf. Biotechnologia szanse i zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 16-17 czerwca 2011, pp. P11.
 • Seta A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Nowosad M. 2010. Zaburzenia w rozwoju żeńskich organów generatywnych modrzewia japońskiego Larix kaempferi (Lamb.). Abstrakty Konf. Jubileuszowej z okazji 25-lecia WNP Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-25 września 2010
 • Szczuka E., Seta A., Maksymiec W., Skorzynska-Polit E., Giełwanowska I. 2009. Lipoxygenase in the cell walls of cells of different plant organs. The proceedings of the conference on The Challenges of Contemporary Cell Biology, Molecular Genetics, System Biology, Bioinformatics. Lodz, April 20-21, p. 39-40.
 • Patrzylas P., Pawlikowska-Pawlega B., Jakubowicz-Gil J., Skorzynska-Polit E. 2009. Occurrence of poly(ADP-ribose) polymerase in Phaseolus coccineus (L.) plants exposed to cadmium. Abst. 4th conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, September 21-25, Kraków, Poland. Acta Biol. Cracoviensia 51 (suppl. 2), p. 63.