Selected publications:

 • Poniewozik M., Duangjan K., Pekkoh J., Wołowski K. 2019. Algae of bromeliad phytotelmata in the Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand. Phytotaxa - accepted
 • Lenard T., Ejankowski W., & Poniewozik M. 2019. Different responses of primary producers to mild winter in macrophyte- and phytoplankton-dominated lakes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 11(6): 1207
 • Lenard T., Ejankowski W., & Poniewozik M. 2019. Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions. Water 11(6): 1207–1226
 • Poniewozik M., Zięba E., Sajnaga E. 2018. Envelope development and variation in Trachelomonas hispida (Euglenophyta). ALGAE 33(4): 305–318
 • Lenard T., Ejankowski W., Poniewozik M. 2018. Does an increase in water colour affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 419: 46
 • Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2018. Trachelomonas volzii vs T. dubia (Euglenophyceae) – one or two separate species? Study on similarities and differences of the species. Phytotaxa 357(1): 1–16
 • Poniewozik M., Juráň J. 2018. Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecol. Evol. 151(1): 18–34
 • Luszczki JJ, Patrzylas P, Zagaja M, Andres-Mach M, Zaluska K, Kondrat-Wrobel MW, Szpringer M, Chmielewski J, Florek-Luszczki M. 2017. Effects of arachidonyl-2'-chloroethylamide (ACEA) on the protective action of various antiepileptic drugs in the 6-Hz corneal stimulation model in mice. PLoS One 12: e0183873
 • Zagaja M, Andres-Mach M, Patrzylas P, Pyrka D, Szpringer M, Florek-Łuszczki M, Żółkowska D, Skalicka-Woźniak K, Łuszczki JJ. 2016. Influence of xanthotoxin (8-methoxypsoralen) on the anticonvulsant activity of various novel antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice. Fitoterapia 115: 86-91.
 • Koselski M., Dziubinska H., Seta-Koselska A., Trebacz K. 2015. A nitrate-permeable ion channel in the tonoplast of the moss Physcomitrella patens. Planta DOI 10.1007/s00425-015-2250-3 
 • Seta-Koselska A., Szczuka E., Spaczyński M., Skorzynska-Polit E. 2015. Activity and localization of lipoxygenase in the ovule of Larix kaempferi (Lamb.) Carr. during megasporogenesis. Plant Growth Regul. DOI 10.1007/s10725-014-9987-8
 • Seta-Koselska A., Szczuka E., Skórzyńska-Polit E., Domaciuk M., Giełwanowska I. 2014. Roadside larch trees (Larix Mill.) and its female generative organs as a biomonitor of air pollution. Pol. J. Environ. Stud. 23: 867-874 
 • Patrzylas P., Seta-Koselska A., Spaczyński M., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2014. Autofagia u roślin w warunkach stresu. Post. Biol. Kom. 41:445-462
 • Spaczyński M., Seta-Koselska A., Patrzylas P., Betlej A., Skórzyńska-Polit E. 2012. Phytodegradation and biodegradation in rhizosphere as efficient methods of reclamation of soil contaminated by organic chemicals (a review). [in] Acta Agrophys. 19: 155-169
 • Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E., Betlej A., Patrzylas P., Spaczyński M. 2011. Pochodne kwasu jasmonowego w terapii przeciwnowotworowej. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J Barciszewski (eds). T. XXVI. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 515-531
 • Patrzylas P., Skórzyńska-Polit E. 2010. Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (eds). T. XXIV. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 281-315.
 • Seta-Koselska A., Skórzyńska-Polit E. 2010. Metabolizm wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipoksygenazowym u roślin wyższych. [in] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak, J. Barciszewski (eds). T.XXIV.Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp. 517-537.
 • Skórzyńska-Polit E., Drążkiewicz M., Krupa Z. 2010. Lipid peroxidation, anthocyanin content and activity of glutathione-S- transferase in Arabidopsis thaliana under Cd or Cu stress. Acta Physiol. Plant., 32:169–175
 • Drążkiewicz M., Skórzyńska-Polit E., Krupa Z. 2010. Effect of BSO-supplemented heavy metals on antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 1362–1369.
 • Skórzyńska-Polit E. 2009. The apoplast– external barrier of plant cell to biotic and abiotic stress (in above-ground part of plant). [in] Compartmentation of responses to stress in higher plants, true or false. Maksymiec W. (Ed.), Transworld Research Network, ISBN: 978-81-7895-422-6, pp. 1-18