Katedra została powołana decyzją Senatu KUL w marcu 2009r. Kierownictwo Katedry zostało powierzone nowozatrudnionej dr hab. E. Skórzyńskiej – Polit, zaś pierwszych dwoje asystentów zostało zatrudnionych od września 2009 r. Cała trójka weszła do pustych tymczasowych pomieszczeń Katedry, gdzie zaczęli organizowanie od podstaw laboratorium fizjologii i biotechnologii roślin. W 2010 roku została zorganizowana Pracownia fizjologii roślin, (która jest rozbudowywana o biotechnologię roślin) a od 2011 roku działa już Pracownia roślinnych kultur in vitro.

Tematyka badawcza w Katedrze dotyczy:

 

· roślinnych substancji biologicznie czynnych

 

· metabolicznej i molekularnej odpowiedzi roślin na abiotyczne czynniki stresowe

 

 

W Pracowni roślinnych kultur in vitro prowadzone są badania nad optymalizacją warunków hodowli i rozwoju w warunkach in vitro roślin z rodziny Asteraceae (rudbekia, aksamitka), Phaseolus coccineus odm. Jaś Piękny, oraz lnu. Dalsze prace mają na celu otrzymanie sterylnych i zdrowych roślin, jak również kultur komórkowych i tkankowych, które posłużą nam jako materiał wyjściowy do badań nad pozyskiwaniem metabolitów wtórnych oraz badań reakcji roślin na czynniki stresowe w Pracowni fizjologii i biotechnologii roślin. Metabolity wtórne uzyskane z roślin w warunkach in vitro będą mogły znaleźć zastosowanie jako leki, środki ochrony roślin, naturalne inhibitory bądź stymulatory wzrostu innych roślin i mikroorganizmów.

  W Pracowni fizjologii roślin prowadzone są obecnie badania nad mechanizmami obronnymi u roślin wyższych. Poznanie na poziomie molekularnym odpowiedzi roślin na działanie czynników stresowych ułatwi pracę nad naturalnymi biopreparatami wykorzystującymi roślinne substancje biologicznie czynne. 

 

           Realizowane w ramach katedry projekty naukowe:

1. Elementy PCD u roślin wyższych w stresie metali ciężkich – grant wewnętrzny KUL

2. Udział wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w reakcjach nadwrażliwości (HR) u roślin wyższych – grant wewnętrzny KUL.

4. Wyprowadzenie hodowli zawiesinowej Linum usitaTISSIMUM (L).

5. Wpływ egzogennych elicytorów na syntezę lignanów u lnu Linum   usitatissimum (L).

6. Wpływ elicytorów na aktywność enzymów zaangażowanych w reakcje obronne u roślin.

7. Zmiany w poziomie nieenzymatycznych czynników antyoksydacyjnych       w czasie śmierci komórki w warunkach stresu metali ciężkich.

8. Optymalizacja warunków hodowli in vitro aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.) i aksamitki drobnej (Tagetes minuta).

9. Aktywność SOD w obecności melatoniny i w warunkach stresu abiotycznego     u roślin wyższych.

10. Aktywność wybranych czynników antyoksydacyjnych u rudbekii             w odpowiedzi na Cd.

11. Mitochondria roślinne - marker toksycznego oddziaływania jonów metali?

 

 

 

Aparatura naukowo-badawcza:

Komora laminarna ESCO FCZ -4A1, autoklaw, szafy fitotronowe, zestawy do elektroforezy poziomej i pionowej, aparat do wizualizacji żeli Fusion FX7, termocykler do PCR Biometra, zestaw do blottingu, inkubator CO2, spektofotometr UV-VIS Jasco z przystawką termostatowaną.

 

Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Lublin oraz nawiązana ostatnio -  Instytut Botaniki, UJ, Kraków oraz Instytut Agrofizyki PAN, Lublin.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dawid Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2015, godz. 13:36 - Mariusz Spaczyński