Aspekt psychologiczny reklamy:
 
DOLIŃSKI Dariusz, Psychologia reklamy. - Wrocław, 2001.
 
Język reklamy:
 
DUDA Aneta, Język mitu w reklamie. - Lublin, 2010.
GRĘBOWIEC Jacek, Pragmatyka reklamy. - Kraków, 2017.
 
Opracowania ogólne:
 
101 reklam, które musisz znać, teksty Agata Małkowska-Szozda. - Poznań, [2012].
GĘDEK Marek, Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki. - Lublin, 2013.
LEWIŃSKI Piotr H., Retoryka reklamy. - Wrocław, 2008.
 
Reklama prasowa
 
PERCZAK Judyta, Polska reklama prasowa w latach 1945-1989 : o reklamie, której nie było? - Warszawa, 2010.
 
Reklama telewizyjna:
 
ADAMIK-SZYSIAK Małgorzata, Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010. - Lublin, 2012.

 

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 15:33 - Patryk Fijałkowski