Podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie zaprezentowany zostanie spektakl Sceny Plastycznej KUL "Symbioza" z udziałem aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy.
Jest to autorski spektakl LESZKA Mądzika,
muzyka: Paweł Odorowicz.

 

Premiera 6 lipca godz. 24.00, Ogrody Jordanowskie w Krakowie.