Anna Selerowicz

 

 

Urodzona 9.02.1986 r. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizacja konserwacja malarstwa. Pracę magisterską z zakresu konserwacji dzieł sztuki napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Szmelter. Dodatkowo studentka wykonała aneks do dyplomu z rysunku pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Stachańczyka pt. „Koniec i co dalej…”. Praca magisterka wraz z aneksem otrzymały wyróżnienie i zostały zaprezentowane na wystawie Coming Out- Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2014. Absolwentka otrzymała również nagrodę za pracę magisterską w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. W 2015 roku zaprezentowała prace na indywidualnej wystawie pt. "Babel" w Galerii Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Obecnie zatrudniona na stanowisku Konserwator Malarstwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.