Wincenty Kućma — rzeźbiarz, medalier, rysownik, grafik, profesor krakowskiej ASP — jest autorem m. in. takich pomników, jak: „Obrońcy Poczty Gdańskiej", „Poległym w Obronie Ojczyzny" w Częstochowie, czy kontrowersyjnego ongiś, a dziś wrośniętego w pejzaż stolicy pomnika „Powstania Warszawskiego 1944". - To bardzo silny człowiek, i psychicznie, i fizycznie. Zaimponował mi, bo przetrwał to piekło i postawił na swoim — mówi o przyjacielu malarz Leszek Dutka, który całymi latami wspierał go duchowo, uważając warszawski pomnik za wybitną realizację, mimo że środowisko miewało niekiedy na ten temat inną opinię. — Nie znam człowieka równie pracowitego! — dodaje.

Rzeźby Wincentego Kućmy znajdują się nie tylko w Polsce, lecz także w Indiach, w Anglii, w Szwajcarii, w byłej Jugosławii.

Jako rzeźbiarz odnalazł jednak spełnienie przede wszystkim w rzeźbie sakralnej. Specjalizuje się w niej od ponad 20 lat. Właśnie za twórczość sakralną, głównie za zaprojektowanie wnętrza katedry w Irkucku, otrzymał Order Komandorii Św. Grzegorza Wielkiego — najwyższe w świecie odznaczenie, przyznawane przez papieża świeckim.

 

portret_1

 

 

Wincenty Kućma

prof. dr hab. artysta rzeźbiarz, Ukończył Liceum Technik Plastycznych Kielce; 1962 - dyplom z wyróżnieniem i tytuł mgra sztuki na ASP Kraków Wydział Rzeźby pod kierunkiem prof. Wandy Ślędzińskiej; 1972 - dr n. plastycznych; 1977 - habilitacja; 1988 - prof. nadzwyczajny; 1995 - tytuł prof. zwyczajnego; Ca: od 1956 twórcza działalność artystyczna - rzeźba, projekty i realizacje monumentalne, relief, rysunek, witraż, grafika; 1967 - 2000 pracownik naukowo-dydaktyczny ASP Kraków, Wydział Form Przemysłowych, począwszy od asystent do prof. zwyczajnego; 1972 - 1976 kierownik Pracowni Działań Przestrzennych; 1976 - 2000 kierownik Katedry Sztuk Wizualnych; Aw: Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" 1974; Krzyż Kawalerski OOP 1979; Krzyż Oficerski OOP 1985; Order "Polonia Restituta" II kl. Komandorski z Gwiazdą, Londyn 1989; Złoty Krzyż Zasługi, Londyn 1989; Equitem Commendatorem Ordinis Sancti Gregorii Magni - order Grzegorza Wielkiego, nadawany przez Papieża za działalność w dziedzinie sztuki sakralnej, Watykan 2000; Medal KEN, 2003; Medal Senatu ASP Kraków, 2005; Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", 2008; Złoty Medal O. św. Jana Pawła II, 2008; Nagroda im. św. Brata Alberta "Za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej", 2008; Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit", 2008; Srebrny Medal Benemerenti Congregationis Sancti Michaelis Archangeli, 2012; Brązowy Medal Cracoviae Merenti, 2014; Medal pamiątkowy w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, 2014; tytuł Honorowego Profesora ASP, Kraków 2015; Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej, dydaktycznej z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP Kraków; Me: członek ZPAP; członek NSZZ "Solidarność"; Ach: ponad 30 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą w Kijowie, Budapeszcie, Brukseli oraz udział w 80 wystawach zbiorowych i ok. 60 wystawach za granicą, m.in. III Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, Barcelona i I Biennale Internationale de la Petite Sculpture, Budapeszt 1971; "Medalierstwo krakowskie", Chicago, L'Exposition Internationale de la  1977; "Krakowska współczesna sztuka medalierska" Wielkie Tyrnowo (Bułgaria), wystawa "The Medal Engraving Art of Cracow...", Londyn 1980; "Zeitgenossiche Medaillenkunst aus Krakau", Norymberga 1982; "Krakauer Medaillen-Kunst" Bergkamen 1983; "Twórcy ASP w Krakowie", Sztokholm 1995; Wystawa Grupy Artystycznej POLART" Wiedeń 2013; Galeria GrenzART, Hollabrunn, Austria 2014; udział w wielu konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych, zdobył ponad 50 nagród i wyróżnień; prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Kielcach, w muzeach sztuki medalierskiej we Wrocławiu i Barcelonie, w Muzeum Sztuki w Sofii, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum M. Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Historycznym w Krakowie; znane i nagradzane pojedyncze dzieła i cykle to "Wioślarz" (I nagroda na wystawie "Rzeźba Roku 1967"), zrealizowany w późniejszym okresie w dużej skali w angielskim Doncaster, cykl "Okna" (wyróżnienie na kolejnej edycji "Rzeźby Roku"), cykl kameralnych rzeźb "Zespoleni" 1981; najważniejsze monumentalne realizacje pomnikowe to Pomnik Armii Krajowej w Kielcach (I nagroda w konkursie na projekt 2002, realizacja 2004), pomnik Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, zrealizowany w latach 1988-1989 (nagroda za projekt 1985) i wcześniejsze mniejsze pod wcedonii 1971, fryz architektoniczny "Kompozycja pozioma" i fontanna w Ambasadzie polskiej w Genewie 1976, "Flecistka" oraz "Macierzyństwo" w Końskich 1980, pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945 w Częstochowie 1985, pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku (I nagroda w konkursie na projekt 1978 i za realizację 1980, realizacja 1979), pomnik Jana Pawła II w Sochaczzględem skali: "Serce Macedonii" w Maewie 1998, pomnik ks. B. Markiewicza w Rzymie 2005; najwcześniejsza głośna patriotyczno-martyrologiczna realizacja to aranżacja rzeźbiarska "Łuny dymów krematoryjnych" w Bloku Medaille du la XVIIe Congres de la FIDEM, Budapeszt, VI Bienal Internacional en las Bellas Artes, Madryt 27 KL Auschwitz 1978; najważniejsze realizacje sakralne jako osobiste świadectwo wiary to projekt i realizacja wnętrza Katedry Niepokalanego Serca Matki Bożej w Irkucku na Syberii, 1999-2000 (uhonorowana najwyższym odznaczeniem papieskim Krzyżem Komandorskim Orderu Grzegorza Wielkiego), wnętrze w krakowskim kościele Najświętszej Rodziny na Nowym Bieżanowie, których ozdobą jest wysoka 12-metrowa, pełna spokoju i blasku nastawa ołtarzowa Najświętsza Rodzina-Rodzina Rodzin, odsłonięta i poświęcona w 2008 roku, Ołtarz Trzech Tysiącleci na Skałce w Krakowie 2008, wiele lat realizowana Droga Krzyżowa na wzgórzu Pasierbca 1998-2010, Brązowe Drzwi Wiary dla kościoła pw. św. J. Chrzciciela w Krakowie - Prądnik Czerwony z reliefowym opracowaniem syntetycznych wątków z Katechizmu Kościoła Katolickiego 2014, Kaplica p.w.Św. Jana Pawła II w Ełku, gdzie poza nastawą ołtarzową wzrok przykuwają piękne witraże 2014; projekt i rozpoczęcie realizacji na pow. 13 hektarów przestrzeni sakralnej - miejsca modlitw i przemiany duchowej w Poczerninie - projekt Świątyni Dźwigania Krzyża, Drogi Krzyżowej, Drogi Światłości i zrealizowana 8,5-metrowa w granicie Figura Matki Bożej Światłości, realizacja plenerowa "Jordan - Chrzest Chrystusa" oraz adaptacja starego młyna na "Młyn Boży" - kaplicę pw. św. Jana Pawła II wraz z kaplicą uwolnienia; Odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta, Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II, Brązowym Medalem „Cracoviae Merenti” oraz medalem Papieskiej Rady ds. Kultury-Per Artem ad Deum. H: codzienna refleksja nad życiem i twórczością, Kaplica świętego Jana Pawła II przy katedrze, kościół św. Ducha oraz kaplica seminaryjna w Ełku, projekt „Golgota Podgórska” wraz z ogrodem rzeźb w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, podróże, sztuka; PMM: wizje dotyczące przyszłych realizacji; RoS: trafne odczytywanie przeznaczenia; siła; pokora wobec natury i Boga oraz Jego błogosławieństwo.

 

projekt_zrealizowany_dzieki_wsparciu_ml_rgb

 

tk_logo_2016-01_1