Full version

Vol. 5/2002


ARTYKUŁY/ARTICLES

Antoni Kość (KUL, Lublin)
Państwo a religia w prawodawstwie japońskim p. 3-29
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok - ChAT, Warszawa)
Pozycja prawna gmin wyznaniowych żydowskich w świetle ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich p. 31-47
Full_Text.pdf
Mirosław Kosek (UKSW, Warszawa)
Wolność religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykładzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 1995 r. p. 49-58
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru p. 59-77
Full_Text.pdf
Łesia Kovalenko (Lublin - Lwów)
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim p. 79-109
Full_Text.pdf
Monika Rozner (UJ, Kraków)
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. p. 111-136
Full_Text.pdf
Grzegorz Żmij (KUL, Lublin)
Problemy prawne finansowania katolickich szkół wyższych w Polsce p. 137-154
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach XX wieku p. 155-170
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce p. 171-202
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Podłoże zagrożenia bezpieczeństwa światowego w kontekście napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. p. 203-219
Full_Text.pdf
Jan Turek (Lublin - Krosno)
Udział ławników w sprawach rodzinnych p. 221-243

RECENZJE/REVIEWS

Sławomir Maciążek, Le funzioni del pubblico ministero: Esperienza italiana e polacca a confronto. Normativa canonica, Pontificia Università Lateranense Piazza S. Giovanni in Laterano, 4, Roma 2001, ss. 232 (Henryk Misztal, KUL) p. 245-250
Full_Text.pdf
 
Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, ss. 614 (Henryk Misztal, KUL) p. 251-255
Full_Text.pdf
  
La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287 (Piotr Stanisz, KUL) p. 257-260
Full_Text.pdf
 
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212 (Wiesław Bar, KUL) p. 261- 266
Full_Text.pdf
  
Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9 (Wiesław Bar, KUL) p. 267-273
Full_Text.pdf
  
Roberto Costamagna, Unione Europea e Confessioni Religiose. Profili giuridici dello status delle religioni e delle relazioni interconfessionali nelle materie di interesse secolare, Roma 2002, ss. 292 + VIII, nlb. 1 (Wiesław Bar, KUL) p. 275-281
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Międzynarodowa Konferencja: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej (Marta Ordon, KUL) p. 283-289
Full_Text.pdf
  
Ogólnopolska sesja naukowa nt. Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce (Stanisław Tymosz) p. 291-294
Full_Text.pdf
  

Noty o autorach p. 295-296
Full_Text.pdf