Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych została powołana 1 października 2019 r. po połączeniu katedr Katedry Filozofii Przyrody oraz Katedry Filozofii Nauk Przyrodniczych.

 

 

 • W Katedrze prowadzone są badania w obszarze klasycznej i współczesnej filozofii przyrody nieożywionej i ożywionej, filozofii biologii i filozofii kosmologii, praktycznej filozofii przyrody oraz historii nauki i techniki.
 • Badania te - w nurcie filozofii systemowej, ujmującej przedmiot badań w kategoriach układów relacji zintegrowanych - są zorientowane na filozoficzną interpretację współczesnych teorii naukowych w kontekście aktualnych dyskusji ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych.
 • Jako podstawę w badaniu problemów złożonych stosuje się analizę i ujęcie systemowe, które jest dziś najbardziej adekwatnym sposobem całościowej interpretacji np. życia i jego genezy. Do zagadnień tych stosuje się metodę hipotetyczno-dedukcyjną, przyjmując systemowo-informacyjny punkt widzenia. W jego ramach szczególną uwagę poświęca się m. in. następującej problematyce:
  • koncepcja elektromagnetycznej natury życia,
  • ewolucja biologiczna i różne aspekty abiogenezy i ewolucji,
  • filozoficzne aspekty egzobiologii (astrobiologii) i protobiologii,
  • woda jako środowisko procesów życiowych,
  • neuroantropologia i ewolucja kulturowa,
  • sztuczne życie (jako dział sztucznej inteligencji) wobec biogenezy i ewolucji biosystemów.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 11:51 - Andrzej Zykubek