Zainteresowania naukowe

 • filozofia nauki
 • neuronauki
 • powstanie świadomości w kontekście biosystemogenezy
 • dusza - umysł - świadomość
 • relacje między nauką a wiarą
 • koncepcje Dawkinsa dotyczące wiary religijnej

 

Życiorys

 • 1993-1997 - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie
 • 1999-2003 - studia magisterskie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 2003 - uzyskanie magisterium z filozofii na podstawie pracy Teoria ewolucji molekularnej w ujęciu Motoo Kimury i jej moc eksplikacyjna napisanej pod kierunkiem dra hab. Mariana Wnuka, prof. KUL
 • 2003-2008 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 2004-2006 - The College of North London ITeC/Harrow College, London; ESOL course (Cambridge ESOL Exams)
 • 2006-2007 - University of London, Birkbeck College, London; Philosophy of religion course
 • 27 marca 2009 - uzyskanie stopnia naukowego doktora na podstawie rozprawy Ewolucyjna geneza wiary religijnej w ujęciu Richarda Dawkinsa (promotor dr hab. M. Wnuk, prof. KUL; recenzenci: ks. prof. dr hab. J. Życiński, ks. prof. dr hab. J. Dołęga)
 • Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie - lipiec/sierpień 2010

 

Doświadczenie zawodowe

 • Od 10. 2008 - asystent w katedrze Filozofii Biologii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Od 03. 2010 - adiunkt w katedrze Filozofii Biologii na Wydziale Filozfii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Konferencje i sympozja

 • Referat pt. Czy brak form przejściowych w zapisie kopalnym falsyfikuje teorię ewolucji? Międzyuczelniane Seminarium Naukowe Nauka - Filozofia, Kazimierz Dolny 2000.
 • Referat pt. Człowiek jako maszyna przetrwania. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Naukowców – „Nienasycenie – między brakiem a nadmiarem”, Warszawa 18 – 19 czerwca 2009.
 • Referat pt. Czy jesteśmy jedynie maszynami przetrwania? VI Lubelski Festiwal Nauki, Lublin 19 – 25 września 2009.
 • Referat pt. Walczący ateizm brytyjski. Międzynarodowa Konferencja Współczesna filozofia religii IV. Myśl anglosaska, Kraków 12 – 14 listopada 2009.
 • Referat pt. Czy sformułowanie teorii doboru naturalnego było nieuniknione? Sympozjum naukowe Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Lublin 18 – 19 listopada 2009.
 • Referat pt. Teoria doboru naturalnego – obiektywna czy społecznie skonstruowana? Konferencja naukowa Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy, Lublin 9 – 11 czerwca 2010.
 • Referat pt. Czy mózg nas oszukuje? Rzecz o świadomości. VII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin 19 – 25 września 2010.
 • Referat pt. Wiedza i wiara. Konflikt czy dialog? Gimnazjum Publiczne w Nałęczowie, Nałęczów 21 października 2010.
 • Referat pt. Can a scientist be an atheist? The phenomenon of Richard Dawkins. Sympozjum naukowe z udziałem gości zagranicznych Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, Lublin 16 – 17 listopada 2010.

 

Publikacje

Artykuły

 • Herda J. 2004. Teoria ewolucji molekularnej w ujęciu Motoo Kimury. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXV: 45-65.
 • Herda J. 2007. Neutralistyczna i syntetyczna teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne LV(1): 47-70.
 • Herda J. 2007. S.J. Goulda koncepcja rozłącznych magisteriów nauki i wiary. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XLI: 46-55.
 • Herda J. 2007. Dialog nauki i wiary - analiza wybranych stanowisk. Roczniki Filozoficzne LV(2): 5-19.

Hasła encyklopedyczne

 • Ortogeneza, [w:] E. Gigielewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 846.
 • Pasteur L., [w:] E. Gigielewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 1452–1453.

 

Autor: Justyna Herda
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014, godz. 08:45 - Andrzej Zykubek