SPOKANIA KOŁA

SEMESTR ZIMOWY 2021/22

każda środa, godz. 16:30, sala 402

WNSiNoZ, Konstantynów 1 H

 

Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

Prezes Koła: Tomasz Bojarski, tobojarski@gmail.com

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.kaminski@kul.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O KOLE NAUKOWYM:

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., pod nazwą Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”. Formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. W 2019 r. zmieniliśmy nazwę na "Krajobraz i Przestrzeń". Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą architekturą krajobrazu i gospodarką przestrzenną.

 

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów

- projekty badawcze dotyczące krajobrazu i przestrzeni

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, KULturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA w roku 2021/22, w zależności od możliwości:

- współpraca przy projekcie UNISERVITATE
- prezentacja wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w siedzibach partnerów wydarzenia
- współpraca przy odnowie modernistycznego parku Bogdana Lacherta w Ciechankach (gm. Puchaczów)
- wyjazd naukowy Żelazowa Wola - Arkadia - Nieborów
- ...
 
WYDARZENIA 2021:
 
Otwarcie wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Domu Kultury w Kraśniczynie, 5 listopada 2021
 
 
Wyjazd naukowy do Żelazowej Woli i Arkadii, 22 października 2021
 
 
 
Wyróżnienie w konkursie fotograficznym!
Klaudia Jaroszuk z naszego Koła otrzymała wyróżnienie w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Portret 2021" (http://www.todobrykonkurs.pl/). Wyróżnienia otrzymało 11 osób, spośród ponad 12000 uczestników. Poniżej jedno z nagrodzonych zdjęć. Serdecznie gratulujemy!
 
 
Wizyta robocza i wizja terenowa w Kraśniczynie
15 października 2021
 
W dniu 15 października zakończyliśmy prezentację wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Collegium Norvidianum KUL i zawieźliśmy plansze do Domu Kultury w Kraśniczynie, gdzie zostaliśmy bardzo miło powitani przez dyrektor Martę Zorską-Swatowską. Dużo dowiedzieliśmy się o historii oraz działaniach prowadzonych przez Dom Kultury. Niedługo naszą wystawę będzie można tam zobaczyć! Korzystając z pięknej pogody zobaczyliśmy także fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego: cerkiew Opieki Matki Bożej i kościół Św. Stanisława w Bończy, las bukowy w okolicach rezerwatu "Głęboka Dolina", mieniący się różnobarwnymi kolorami jesieni. Zaczerpnęliśmy świeżego powietrza, wolnego od miejskich zanieczyszczeń.
 
 
Wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego"
8-15 października 2021 - na KUL
 
Prezentacją w atrium Collegium Norwidianum KUL w dniach 8 - 15 października 2021 r. rozpoczęliśmy prezentację wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego". W następnych miesiącach wystawę będzie można zobaczyć na żywo w siedzibach wszystkich partnerów projektu. Można ja także obejrzeć ONLINE.
 

 
kolejne badania użytkowania terenów zieleni w Lublinie
lipiec 2021
 
W lipcu uczestniczyliśmy w kolejnych, czwartych już, badaniach użytkowania lubelskich terenów zieleni, prowadzonych w Katedrze Kształtowania i Projektowania Krajobrazu.
Na podstawie efektów wszystkich czterech badań powstanie publikacja naukowa.
 
 
"barierka lubelska"

 

W dniu 23 czerwca 2021, przeprowadziliśmy happening p.t. "barierka lubelska"

poświęcony trosce o piękno krajobrazu miasta oraz niepotrzebnym barierkom szpecącym przestrzeń. Happening obył się przy chodniku nad rzeką Czechówką, w pobliżu kładki nad Al. Solidarności. Happenning odbył się w godzinach 10:00-11:30, po czym wszystkie plansze zostały zdemontowane.

 

Jednocześnie prezentujemy FILM poświęcony problemowi niepotrzebnych barierek:

https://youtu.be/c7noe0JgLmY

 

relacje prasowe:

Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Radio Centrum

 

 
Rajd pieszy śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego
19-20 czerwca 2021
 
W czerwcu 2021 wspólnie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych zorganizowaliśmy rajd pieszy śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnikami rajdu byli Krzysztof Wojciechowski z ZLPK oraz dr inż. Jan Kamiński, opiekun koła. Długość szlaku wynosi około 32 kilometry i podzieliliśmy ten dystans na dwa dni. Wędrówkę zaczęliśmy od obejrzenia celi mieszkalnej Księdza Wyszyńskiego, która znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. W głębi lasu Baraniec zatrzymaliśmy się na chwilę i czytaliśmy wybrane dzieła Prymasa. Pod koniec pierwszego dnia integrowaliśmy się przy ciepłym ognisku. Uczestniczyliśmy także w Mszach Świętych odprawionych w kapliczce w Marcinówce, którą sprawował Dziekan naszego Wydziału - ks. prof. Jacek Łapiński, oraz w Kościele w Skierbieszowie. Na swojej drodze spotkaliśmy wielu przemiłych, pomocnych i bardzo mądrych ludzi. Niektórzy z nich pamiętają księdza Stefana Wyszyńskiego. Zobaczyliśmy również przepiękny dwór Świdzińskich w Łaziskach i weszliśmy na wieżę widokową w Kornelówce. Przez cały czas podziwialiśmy i fotografowaliśmy przepiękne krajobrazy, które nam towarzyszyły. Na koniec odwiedziliśmy Dzienny Dom Seniora+ w Stanisławce, w którym mieliśmy okazję posłuchać historii związanych z Kard. Wyszyńskim. Uczestnictwo w rajdzie było niesamowitym doświadczeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy Krzysztofowi Wojciechowskiemu za poprowadzenie rajdu a także wszystkim, których spotkaliśmy na trasie. Dziękujemy za spotkania, opowieści, żywą historię.
 
Wystawę zdjęć "Krajobrazów Kardynała Wyszyńskiego" będzie można zobaczyć na żywo w siedzibach wszystkich partnerów projektu. Można ja także obejrzeć ONLINE.
 
 
 

W DEBRACH I BUCZYNACH – wojenne losy Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego

 

W dn. 15 czerwca 2021 odbył się wykład ONLINE o wojennych losach Księdza Stefana Wyszyńskiego, który ukrywał się m.in. na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Wykład poprowadził Krzysztof Wojciechowski – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, znawca Działów Grabowieckich oraz autor przewodnika po szlaku śladami Ks. Wyszyńskiego.

 

Wykład odbył się w ramach przyznanego przez Rektora KUL Grantu Misyjnego ,,Krajobrazy Kardynała Stefana Wyszyńskiego’’, we współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, Gminą Kraśniczyn, Gminą Skierbieszów, Gminą Sitno oraz Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana"

 

zapraszamy do obejrzenia wykładu

>>link do NAGRANIA

 

 
 
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie!!!
Z radością informujemy, że studentki architektury krajobrazu KUL: Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak, należące do naszego koła, otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Lunawood Urban Challenge 2021 organizowanym w Finlandii, za pracę "Szkoła Dobrego Graffiti". Konkurs zakładał przeprojektowanie wybranego środowiska miejskiego w sposób zrównoważony i zdrowy dla społeczeństwa. Studentki wybrały teren na osiedlu Słowackiego  - Teatr Formy Otwartej zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów. Miejsce, z powodu upływu czasu i warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu, ale pojawili się w nim młodzi ludzie, którzy poprzez swoją ekspresję twórczą wypełnili ją graffiti. Serdecznie gratulujemy!!! Informacja na stronie organizatora: https://lunawood.com/winners-of-lunawood-urban-challenge-2021/
 
Fragment projektu "Szkoła dobrego graffiti"; Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak
 
Wizja terenowa uroczysk miejskich w Lublinie (maj 2021)
Dnia 12 maja 2021 r. przeprowadziliśmy wizję i wstępne badania terenowe kilku wybranych "uroczysk miejskich". Wspólnie z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, jako koło naukowe ‘’Krajobraz i Przestrzeń’’ chcemy przyczynić się do ochrony szczególnych miejsc w miastach, o wyjątkowej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Miejsca te często nie mieszczą się w żadnej z kategorii obszarów chronionych, stąd określamy je mianem "uroczyska miejskie". Planujemy kolejne działania na rzecz ochrony tych wyjątkowych przestrzeni.
Fot: Jan Kamiński, Agnieszka Konopka
 
Kolejne badania użytkowania przestrzeni publicznej (maj 2021)
W dniach 14 - 15 maja 2021 po raz kolejny badaliśmy użytkowanie lubelskich terenów zieleni. Tym razem aura okazała się bardzo zmienna, co pozwoliło zebrać ciekawe dane. Kolejne badania planujemy w czerwcu. Efekty badań obejmujących wszystkie pory roku opracujemy w formie publikacji naukowej.
 
 
Spotkanie z dr Mariuszem Saganem - Dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (kwiecień 2021)
W dniu 20 kwietnia 2021 gościliśmy na naszym kampusie Pana dr Mariusza Sagana - Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Rozmawialiśmy między innymi o Strategii rozwoju miasta oraz możliwościach współpracy. Zaplanowaliśmy także kolejne kroki we wspólnych działaniach. Serdecznie dziękujemy za spotkanie!
 
 
Wizja terenowa odnowionego Parku Ludowego w Lublinie (kwiecień 2021)
W dniu 17 kwietnia 2021 przeprowadziliśmy wizję terenową odnowionego Parku Ludowego w Lublinie. Poznaliśmy historię parku, jego przemian i odnowy. Ocenialiśmy estetykę i funkcjonalność odnowionego parku, rozwiązania przestrzenne, testowaliśmy urządzenia. Spacer poprowadził jeden z projektantów odnowy parku - dr inż. Jan Kamiński. Strona poświęcona pierwszym konsultacjom odnowy Parku w 2011: http://ulublin.eu/parki-lublin/
 
 
Badania użytkowania przestrzeni publicznej - kontynuacja (grudzień 2020)
We współpracy z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL kontynuowaliśmy pomiary użytkowania lubelskich terenów zieleni. Badania odbyły się w obszarze doliny Bystrzycy oraz w parkach i wąwozach w dniach 4-5 grudnia 2020 r. Obserwacje dotyczyły natężenia ruchu różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów. Uzyskaliśmy interesujące dane, szczególnie ze względu na porę roku oraz trwającą pandemię. Planujemy kontynuację badań.
 
Badania w rejonie Parku Jana Pawła II
 
Badania w Parku Rury
 
Badania w Parku Rury
 
Badania przy bulwarze nad rzeką Bystrzycą
 
 
W ROKU 2019/20 ZREALIZOWALIŚMY:
 
Badania użytkowania przestrzeni publicznej (wrzesień 2020)
We współpracy z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL prowadziliśmy pomiary użytkowania lubelskich terenów zieleni. Badania odbyły się w obszarze doliny Bystrzycy w dniach 12-13 września 2020 r. Obserwacje dotyczyły natężenia ruchu różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów. Uzyskaliśmy interesujące dane, ciekawe także ze względu na trwającą pandemię.
 
Badania terenowe przy ścieżce rowerowej w kierunku Zalewu
 
Badania terenowe w rejonie os. Tatary
 
Badania terenowe w rejonie os. Przyjaźni
 
Przykładowa mapa z wynikami badań z soboty, 13 września 2020 r., w godzinach popołudniowych
 
Wizyta studyjna w pracowni architektonicznej "Stelmach i Partnerzy"
W dniu 6 marca 2020 r. zorganizowaliśmy odwiedziliśmy pracownię architektoniczną "Stelmach i Partnerzy". Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Bolesławowi Stelmachowi za spotkanie, poświęcony czas, gościnne przyjęcie oraz przekazaną wiedzę, doświadczenie a przede wszystkim pasję do tworzenia architektury.
 
 
Warsztaty "Archi-natura"
W dniu 26 lutego 2020 r., na zaproszenie Nieformalnej grupy dzieci i rodziców w edukacji domowej, przeprowadziliśmy zajęcia planistyczne pod hasłem "Archi-natura", dotyczące zawodu architekta krajobrazu oraz urbanisty. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy także makiety dotyczące projektowania miasta z uwzględnieniem różnego rodzaju form krajobrazu. Zajęcia przygotowała i koordynowała Manuela Kiszka - studentka Architektury krajobrazu KUL i prezes naszego Koła. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Na Poziomie (MBP nr 40), ul. Sławin 20.
 
 
Udział w konsultacji Strategii Rozwoju Lublina 2030
W dniu 9 grudnia 2019 braliśmy udział w jednym ze spotkań konsultacyjnych Strategii Rozwoju Lublina 2030. Spotkanie odbyło się na osiedlu Mickiewicza LSM.
Będziemy przyglądać się powstawaniu strategii i mamy nadzieję, że nasze pomysły pomogą tworzyć ten dokument.
 
 
Wizja terenowa w Parku Ludowym
W dniu 14 listopada 2019 r., dzięki uprzejmości firmy Budimex oraz Urzędu Miasta Lublin
odbyła się wizja terenowa inwestycji - odnowa Parku Ludowego w Lublinie.
Zapoznaliśmy się z kluczowymi elementami dokumentacji projektowej, przebiegiem procedury inwestycyjnej, sposobem organizacji budowy a następnie aktualnym postępem prac. Zobaczyliśmy jak powstają nowe wejścia do parku, wodny plac zabaw, ścieżka przemijania, kładka pieszo-rowerowa, przepompownia, nowe aleje, system drenażu, pumptrack i wiele innych mniejszych elementów. Wyjście odbyło się pod opieką dr inż. Jana Kamińskiego. Serdecznie dziękujemy wykonawcy - firmie Budimex - za umożliwienie i przeprowadzenie wizyty!
 
W biurze budowy
 
Powstający przyczółek kładki
 
Wodny plac zabaw i główna oś parku
 
Uczestnicy i pracownicy Budimexu na tle powstającej przepompowni
 
Wizja terenowa w centrum Lublina (I rok AK)
W dniu 8 listopada 2019 przeprowadziliśmy terenową wizję miastopoznawczą
dla studentów 1 roku Architektury Krajobrazu. Celem wizji terenowej było zapoznanie uczestników z najważniejszymi cechami i elementami krajobrazu Lublina.
 
---
 
W roku akademickim 2018/19 zrealizowaliśmy:
- wyjazd do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
- projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014, marzec 2019
- ukończenie malowania filarów w budynku WMIAK, kwiecień 2019
- wizyta studyjna w EC Wrotków, maj 2019
- wyjazd naukowy do Wrocławia, maj 2019
- zmiana nazwy na "Krajobraz i Przestrzeń"
 
 
Wyjazd naukowy do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
W dniach 13-18 maja 2019 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kopenhagi. Kluczowym punktem wyjazdu było spotkanie ze światowej sławy urbanistą, Profesorem Janem Gehlem w jego pracowni. Przeprowadziliśmy wywiad z Profesorem i słuchaliśmy odpowiedzi na pytania o wyzwania i rozwiązania dla współczesnych miast.
Ponadto wnikliwie poznawaliśmy urbanistykę Kopenhagi, testowaliśmy infrastrukturę miasta pieszo, rowerem, komunikacją publiczną w tym także transportem wodnym. Odwiedziliśmy wskazane przez Profesora punkty: szkołę, osiedla mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, tereny zieleni.
W wyjeździe wzięli udział także przedstawiciele współpracujących instytucji: Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN oraz Forum Kultury Przestrzeni.
 
Spotkanie w pracowni Profesora Jana Gehla
 
Mapa sporządzona przez Profesora Jana Gehla
 
Osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Sydhavnen
 
Szkoła w dzielnicy Sydhavnen
 
Wizja miasta na rowerach - pałac Amalienborg
 
Wizja miasta na rowerach - Stare Miasto
 
Na placu Superkilen
 
Kadr z drogi do Kopenhagi
 
Wyjazd naukowy do Wrocławia
W dniach 27-29 maja 2019 r. zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Wrocławia. Podczas wyjazdu poznawaliśmy urbanistykę miasta, najważniejsze przestrzenie publiczne, ważne założenia urbanistyczne, kluczowe dzieła architektury.
Ważnym punktem było spotkanie z architektem Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem. Dziękujemy także parafii p.w. św. Franciszka za pomoc w organizacji noclegów.
 
Stare Miasto
 
Wyspa Daliowa
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Sky Tower
 
 
Filary na WMIAK (obecnie WNSiNoZ)
W okresie listopad - marzec realizowaliśmy projekt nowej aranżacji filarów w budynku naszego Wydziału. Zaprojektowaliśmy a następnie wykonaliśmy nową aranżację, na wszystkich kondygnacjach. Różnice w aranżacji pomagają w orientacji podczas poruszania się pomiędzy piętrami.
 
 
 
piętro IV
 
piętro III
 
piętro II
 
piętro I
 
 

Projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014

Projekcja filmu była częścią przygotowań do wyjazdu naukowego do Kopenhagi.

 

 

 

W roku akademickim 2017/18 zrealizowaliśmy:

- wyjazd naukowy do Lwowa, grudzień 2017

- złożenie projektu do programu "Zabawy miastem" Warszatów Kultury w Lublinie przez kolektyw "The Taxus" (https://www.facebook.com/The-Taxus-1566451110058994/)

- organizacja wyjazdu naukowego "Inspiracja" do Warszawy - marzec 2018

- organizacja zagranicznego wyjazdu naukowego do Kijowa

- udział w projekcie Smellscapes of Lublin (https://www.facebook.com/lublinsmellscapes/)

- udział w procedurach planistycznych m. Lublin: dyskusjach publicznych, prezentacjach projektów nowych inwestycji, konsultacjach

- udział w konferencji Foresight Lublin 2050

- wyjazd naukowy na Garden EXPO 2018, Jasionka - Rzeszów, marzec 2018

- Udział członków koła w wydarzeniu „Weekend z Florystyką 2018"

- Wykonanie projektu i pozyskanie środków na nową kolorystkę filarów budynku WMIAK KUL

- Udział w wydarzeniu „Jesion Profesora Janusza Janeckiego 2018” w Siedliszczu k. Dubienki

- Udział członków koła w wydarzeniu „Noc Kultury 2018”

 

Kijów 2018

W dniach 19-22 kwietnia 2018 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kijowa.

W programie znalazły się m.in. centrum miasta wraz z Majdanem Niezależności, historyczne Sobory, nabrzeża Dniepru, Ławra Peczerska, Uspienski Zjazd, Złote Wrota, dzielnica Padół i wiele innych miejsc, zaułków, skwerów.

 

Dniepr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Alei Tarasa Szewczenki

 

 

W Ławrze Peczerskiej

 

Aleja Pejzażna

 

 

Plac Dworcowy

 

Widok z wieży Soboru Mądrości Bożej

 

Warszawa 2018

W dniu 19 marca 2018 (poniedziałek) w ramach Koła Naukowego "KUL
Gospodarze" zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy pod hasłem
"Inspiracje". W ramach wyjazdu: Spotkaliśmy się z Panem Janem Jakielem
z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który oprowadził nas po
najnowszych inwestycjach, zmieniających warszawskie ulice na bardziej
przyjazne dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej oraz
wprowadzające więcej zieleni do centrum miasta (ulica Świętokrzyska,
Plac Grzybowski, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Pięciu Rogów).
Odwiedziliśmy także pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism,
gdzie Pan Maciej Mycielski i Pani Dominika Grylak zapoznali nas z
procesem projektowania i konsultowania społecznego projektu odnowy
Placu Powstańców Warszawy, projekt ten obejmuje zarówno obszar placu
jak i otaczającą urbanistykę. Na otwartych w ubiegłym roku bulwarach
nadwiślańskich spotkaliśmy się z Panią Anną Rybką, która nadzorowała
realizację tej inwestycji. Ostatnim punktem była "Niewidzialna
wystawa", doświadczenie, które powinien odbyć każdy projektant
przestrzeni. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i gościnne
przyjęcie w Warszawie!

 

Spotkanie z Janem Jakielem na ulicy Świętokrzyskiej

 

Spotkanie z Maciejem Mycielskim i Dominiką Grylak w pracowni MAU

 

 

Spotkanie z Anną Rybką na bulwarach wiślanych

 

Na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej

 

Lwów - grudzień 2017

W grudniu 2017 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Lwowa

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - Stare Miasto, zaułek ormiański

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - spotkanie w siedzibie Regionalnego Parku Krajobrazowego "Znesinnia"

 

Zimowy Lwów

 

W "Domu Legend"

 

W roku akademickim 2016/17 realizowaliśmy następujące inicjatywy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę", spotkania z Radami Dzielnic, złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. (https://www.facebook.com/nadiprzez/)

- realizacja we współpracy z TVP Lublin programu "Nauka" dotyczącego gospodarki przestrzennej i rewitalizacji, kwiecień 2017 (http://lublin.tvp.pl/29904073/11-kwietnia-2017)

- udział w procesie "Modelowej Rewitalizacji Lublina", praca w terenie, wykonywanie badań, udział w spotkaniach

(https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/modelowa-rewitalizacja-lublina/)

- udział w realizacji oprawy Narodowego Kongresu Nauki na KUL, kwiecień 2017

- organizacja warsztatów samokształceniowych z GIS dla studentów KUL

- udział w realizacji wystawy p. Haliny Truszczyńskiej w siedzibie WMIAK

- wyjazd naukowy do Budapesztu i Tokaju, kwiecień 2017

- udział w dyskusjach publicznych w ramach wyłożeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin

- przygotowanie uwag do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin: Podzamcze, Wielki Staw Królewski

(http://www.parki.lublin.pl/files/uwagi_MPZP_2.pdf)

- udział w organizacji opłatka wydziałowego

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - amfiteatr rzymski

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - Stara Buda

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - widok od strony Dunaju

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Tokaj

 

W roku akademickim 2015/16 zrealizowaliśmy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę" (https://www.facebook.com/nadiprzez/), złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

- realizacja filmu promującego nowy łącznik pieszo-rowerowy "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

(https://www.youtube.com/watch?v=T2UKlGkRLSo)

- wyjazd naukowy do Wilna (jesień 2015)

- wyjazd naukowy w Bieszczady oraz do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach (wiosna 2016)

- opracowanie projektu rozstawienia ławek oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania kampusu KUL na Konstantynowie, w tym otoczenia budynku wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu; opracowanie było załącznikiem do konkursu dla studentów KUL, na projekt otoczenia budynku WMiAK

- czynny udział w konsultacjach społecznych i procedurach planistycznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin, zwłaszcza dotyczących zagospodarowania doliny Bystrzycy, rewitalizacji Podzamcza oraz projektu Miasto dla Ludzi (www.miastodlaludzi.ulublin.eu)

 

Kadr z filmu "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

 

W roku akademickim 2014/15 zrealizowaliśmy:

- projekt skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego przy ul. zamojskiej w Lublinie - na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

 

Wybrany arkusz projektu skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego w Lublinie

 

 

Pierwsze, jeszcze nieoficjalne, zebranie Koła Naukowego, wiosna 2012 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021, godz. 16:36 - Jan Kamiński