Szanowni Państwo,

 

w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje LIX Tydzień Filozoficzny, kontynuując w ten sposób jedną z najstarszych tradycji naszego Wydziału. 

 

Temat LIX Tygodnia brzmi Źródła filozofii europejskiej i nawiązuje do wprowadzonego przez Karla Jaspersa rozróżnienia między historycznymi początkami filozofii a jej źródłami. Przez źródła filozofii Jaspers rozumie stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania, dzięki którym współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała. Wymienia on trzy podstawowe źródła filozofowania: zdumienie, wątpienie, doświadczenie sytuacji granicznych, takich jak winy i śmierć.

 

Celem LIX Tygodnia Filozoficznego jest przyjrzenie się formom, jakie wspomniane źródła przyjmowały w dziełach filozofów i różnych epok oraz zastanowienie się, czy istnieją inne ważne źródła, które Jaspers pominął, a które pozwalają lepiej zrozumieć rozwój europejskiej myśli filozoficznej. Poszczególne sesje zostaną zorganizowane wokół wymienionych przez Jaspersa źródeł, z dodaniem sesji na temat wiary filozoficznej. Ostatniego dnia konferencji odbędzie się sesja studencka zorganizowana przez doktorantów Wydziału Filozofii KUL.

 

LIX Tydzień Filozoficzny ma również cel praktyczny, mianowicie popularyzację filozofii wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunków pozafilozoficznych. Mamy nadzieję, że do realizacji tego celu przyczynią się nagrania z wykładów, które zostaną umieszczone w internecie. W środę (5 kwietnia br.) obradom Tygodnia towarzyszyć będzie finał V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.

 

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

Do zobaczenia w Lublinie!

Organizatorzy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017, godz. 17:56 - Andrzej Zykubek