Koordynator Kolegium Romanistyki

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

 

Koordynator kierunków Filologia romańska I i II stopnia

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

 

Koordynator kierunku Hispanistyka

dr Tomasz Niestorowicz

 

Koordynator kierunku Italianistyka

dr hab. Anna Kucharska

 

 

Rada programowa

 

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL - przewodnicząca Rady

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

dr hab. Anna Kucharska

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

dr Piotr Wasilewski

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 18:37 - Edyta Kociubińska