25 (2015), no. 3

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Aneta Maria Abramowicz

Teaching of Religion in the System of Public Education and Equality of Religious Organizations
Nauka religii w publicznym systemie edukacji a równouprawnienie związków wyznaniowych [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Włodzimierz Broński, Maciej Jarota

Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Conversations in Collective Dispute Resolution [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Ewelina Kumor-Jezierska

Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy

The Notion of 'Employer' in the Situation of Employing Establishment Takeover [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Jolanta Pacian

Małoletni jako dawca i biorca przeszczepów - ex vivo i ex mortuo. Regulacje i dylematy prawne

A Juvenile Person as a Donor and a Recipient - Ex Vivo and Ex Mortuo. Regulations and Legal Issues [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Leszek Adamowicz

Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci - dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim

Unmarried Ministers and Married Ministers - Two Contexts of the Ministry in the Catholic Church [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Tomasz Gałkowski CP

Uwagi wokół Instrumentum laboris XIV Generalnego Zebrania Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczące procesu małżeńskiego

Comments of XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on Instrumentum Laboris Concerning Matrimonial Procedures [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Teodor (Taras) Martyniuk

Monaster stauropigialny w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

The Stauropegial Monastery in the Code of Canons of the Eastern Churches [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Andriy Tanasiychuk

Pontificia Praecepta de clero Uxorato Orientali i fakultatywność celibatu w katolickich Kościołach wschodnich

Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali and the Optionality of Celibacy in the Eastern Europe Catholic Churches [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

 

Administration

 

Wojciech Lis

Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

The Legal Status of the National Broadcasting Council [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

GLOSSES

 

Grzegorz Maroń

Glosa do wyroku Sądu Sprawiedliwości Ontario w sprawie R. v. Wagner z dnia 12.06.2014 (R. v. Wagner, 2015 ONCJ 66)

Gloss to the Ontario Court of Justice Judgment of 12 June 2014 in the Case R. v. Wagner 2015 ONCJ 66 [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014 (ks. Henryk Misztal)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Lech Buczek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Yonsei-Kim Dae-jung Forum of the World's Future” połączona z obchodami 130. rocznicy założenia Uniwersytetu Yonsei, Seul, 12 marca 2015 roku

 

» Full text (PDF)

 

Lech Buczek, Lidia Fiejdasz-Buczek, Międzynarodowe targi edukacyjne „Korea Study Abroad Fair 2015”, Seul, 28-29 marca 2015

 

» Full text (PDF)

 

Olga Nowak, Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy prawa cywilnego - w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego”, Warszawa, 22 czerwca 2015 roku

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Lewandowski, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 6 czerwca 2015

 

» Full text (PDF)