Anna Szarek-Zwijacz 

 

Articles:


1 .Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich
2.Integracja polityczna w ramach Wspólnot Europejskich
3.Unia Europejska a kraje Europy Środkowo - Wschodniej
4.Ekonomiczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską
5 .Społeczne i kulturowe aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską Opublikowane w: Akademia Europejska - Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminarium Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000
6.Problem odszkodowań wojennych dla obywateli polskich w stosunkach polsko - niemieckich ,„Prawo - Administracja - Kościół " 2000, nr 4
7.Zarys problematyki operacji pokojowych ONZ,[w:] IUS ET VERITAS. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D.Dudek, A.Janicka, W.Staszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
8. Recenzja: Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Radom, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2002, ss. 312, Roczniki Nauk Prawnych 2004, Tom XIV, zeszyt 1