Fields of research:

- rule of law and its state sovereignty

- constitutional foundations of the political system 

- constitutional foundations of judicial independence

- bicameral structure of the parliament

- election law

- constitutional aspects of Polish membership in the European Union


Employees:

 

Chair of the Department:

Professor Dariusz Dudek

Fields of interest:

Current research:

International cooperation:

e-mail: dariusz.dudek@kul.pl

 

Przemysław Czarnek, PhD, Associate Professor

Fields of interest:

- economic activity

- Polish parliament

Current research:

- justice system reforms

International cooperation:

e-mail: przemyslaw.czarnek@kul.pl

 

Marek Dobrowolski, PhD, Associate Professor

Fields of interest:

Current research:

International cooperation:

e-mail: marek.dobrowolski@kul.pl

 

Kamila Doktór-Bindas, PhD

Fields of interest:

- Italian Constitutional Court

- European Union 

Current research:

- constitutional amendment procedur

- Italian legal system

International cooperation:

e-mail: kamila.doktor-bindas@kul.pl

 

Ilona Grądzka, PhD

Fields of interest:

- human rights

- European Union

- polish system

Current research:

- constitutional amendment procedur

- constitutional rights of childrens

International cooperation:

e-mail: ilona.gradzka@kul.pl

 


 

 

Organized Conferences:

  • XLII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Nałęczów 1-3 czerwca 2000r.
  • Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo - Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej”, Lublin 24 kwietnia 2009 r.