standardowy kontrast zmiana kontrastu zmniejsz powiększenie zwiększ powiększenie
Per
Linguas
Mundi
ad Laborem
 
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
Per Linguas Mundi ad Laborem
EFS+EQUAL+UE
 
Per linguas mundi ad laborem

Partnerzy:


I. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pfron

W Partnerstwie na Rzecz Rozwoju pełni funkcję nadzorującą i administracyjną , której zadaniem jest zarządzanie finansami partnerstwa, koordynowanie wszelkich działań podjętych w ramach projektu, a także rozwijanie współpracy ponadnarodowej.

II. Polski Związek Niewidomych.

pzn

W projekcie uczestniczy w diagnozowaniu problemów osób z dysfunkcją wzroku w zdobywaniu kwalifikacji językowych, a także jest współodpowiedzialny za konsultacje merytoryczne, rekrutacje uczestników kursów językowych i słuchaczy Studiów Podyplomowych oraz za organizację kursów języka angielskiego dla osób niewidomych w Warszawie. Do zadań organizacji należy również stworzenie i prowadzenie pracowni komputerowej oraz Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo.

III. Akademia Pedagogiki Specjalnej.

asp

Jako szkoła wyższa w projekcie uczelnia jest odpowiedzialna za przeprowadzenie badań naukowych i sondaży mających na celu określenie efektywności opracowanych i zastosowanych podczas szkoleń językowych strategii adaptacji pomocy tyflodydaktycznych. Ponadto uczestniczy w pracach zespołu eksportów oraz współtworzy Warszawski Ośrodek Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych.

IV. Uniwersytet Warszawski.

uw

Jako największa uczelnia w Polsce, która od początku lat 90- tych stwarza możliwości edukacji osobom niepełnosprawnym. W projekcie pełni rolę organizatora merytorycznych przedsięwzięć dotyczących opracowania systemu, materiałów dydaktycznych i merytorycznych. W jej ramach powstał Warszawski Ośrodek Adaptacji Pomocy Dydaktycznych, którego zadaniem jest opracowywanie na potrzeby kursów materiałów w piśmie Braill’a i Dźwiękowych, a także organizacja podyplomowych studiów dla nauczycieli języków obcych, zapewnienie merytorycznego wsparcia dla instytucji prowadzących kursy językowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

V. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

kul

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 1992 roku z inicjatywy prof. Bogusława Marka działa Zakład Tylodydaktyki Języka Angielskiego, który szczyci się największym w Polsce i uznanym za granicą dorobkiem w zakresie nauczania języków obcych osób niepełnosprawnych wzrokowo. Zakład od wielu lat realizuje program „Język Angielski dla Niewidomych”. Przez ten okres wypracował nowe techniki tworzenia i adaptacji materiałów dydaktycznych, programy do nauki języków obcych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz kształci w tym zakresie kadry nauczycieli i lektorów.

W projekcie zadaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest:
  • pomoc merytoryczna w realizacji działań objętych projektem,
  • wypracowanie nowych metod nauczania języka angielskiego osób niewidomych i słabowidzących,
  • zorganizowanie rocznych Podyplomowych Studiów Tyflodydaktyki Języka Angielskiego oraz bezpłatnych kursów języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku,
  • stworzenie Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych przygotowującego materiały na potrzeby kursów w postaci grafiki dotykowej i udźwiękowionej grafiki dotykowej oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w formie e - learningowej,
  • doradztwo zawodowe,
  • współpraca międzynarodowa,
  • badania pomiaru materiałów miękkich w projekcie.