standardowy kontrast zmiana kontrastu zmniejsz powiększenie zwiększ powiększenie
Per
Linguas
Mundi
ad Laborem
 
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
Per Linguas Mundi ad Laborem
EFS+EQUAL+UE
 
Per linguas mundi ad laborem

Kurs języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku


W październiku 2006 roku rozpoczęła się pierwsza edycja Kursu języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku, organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju „Per linguas mundi ad laborem" (Przez języki świata do pracy), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Od momentu zainicjowania kursu w szkoleniu wzięło udział 25 osób - 20 z nich uczestniczyło w zajęciach stacjonarnych, 5 w intensywnym kursie wakacyjnym.

Wśród uczestników kursu panowała duża różnorodność zarówno pod względem płci, wieku, osobowości, jak i doświadczeń życiowych. Tym, co łączyło uczestników była motywacja do zmiany swojej sytuacji zawodowej. Taką możliwość dało im podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka angielskiego - zajęcia prowadzone były na poziomie preintermidiate oraz intermidiate. Poza 240 godzinnym szkoleniem językowym, uczestnicy wzięli udział w krótkim kursie komputerowym. Doskonaląc umiejętność obsługi komputera z użyciem specjalistycznych pomocy tj. linijka brajlowska czy syntezator mowy, uczyli się w jaki sposób efektywnie wykorzystać te narzędzia w dalszej pracy. Kursanci korzystali również ze wsparcia ze strony doradcy zawodowego. O tym, że współpraca okazała się owocna świadczy między innymi fakt, że jedna z uczestniczek od listopada tego roku rozpoczęła staż w urzędzie - jak sama mówi - dzięki warsztatom z zakresu rozmowy kwalifikacyjnej. Kilku uczestników już podczas projektu zmieniło miejsce zatrudnienia. Uwierzyli, że posiadane przez nich umiejętności mogą zostać lepiej wykorzystane.

Sukces kursów prowadzonych w KUL, to w dużej mierze zasługa lektorów. Zajęcia były prowadzone przez anglistów z dużym doświadczeniem, którzy posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i wrażliwość na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ważnym etapem przygotowania lektorów było ich uczestnictwo w Studiach Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego. Podczas trwających trzy semestry studiów, pod okiem profesora Bogusława Marka, 13 osób uczyło się przygotowywania materiałów dydaktycznych, które będą czytelne dla osób niewidomych oraz samodzielnie tworzyło autorskie scenariusze zajęć językowych.

Jednym z założeń projektu było podniesienie atrakcyjności osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy. Doświadczenie pokazuje, że udało się to osiągnąć, a uczestnicy oprócz satysfakcji z uzyskania nowej wiedzy osiągają wymierne korzyści.