standardowy kontrast zmiana kontrastu zmniejsz powiększenie zwiększ powiększenie
Per
Linguas
Mundi
ad Laborem
 
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
Per Linguas Mundi ad Laborem
EFS+EQUAL+UE
 
Per linguas mundi ad laborem


Projekt jest realizowany we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi KUL:

 • Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Filologii Angielskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL),
 • Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Katedra i Zakład Psychologii Rehabilitacji, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii (Wydział Nauk Społecznych KUL).


Personel zaangażowany w realizację projektu:

6 osób (pracowników naukowych) uczestniczących w działaniach merytorycznych projektu:

 • prof. dr hab. Bogusław Marek – Koordynator Merytoryczny Projektu,
 • dr Tomasz Sękowski,
 • dr hab. Wojciech Otrębski,
 • dr Dariusz Wadowski,
 • dr Magdalena Szubielska.


Wykładowcy i prowadzący ćwiczenia w ramach Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego:

 • dr Antonina Adamowicz-Hummel – Zakład Tyflopedagogiki APS,
 • mgr Piotr Steinbrich - Katedra Współczesnego Języka Angielskiego KUL,
 • mgr Beata Furmańczyk – Moś – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Mirosława Błaziak - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Aldona Kałkus - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Ewa Sękowska - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Anna Bucior – KUL,
 • mgr Katarzyna Jaworska – KUL,
 • Marcin Matys - grafik Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych,
 • Henryk Kawecki – pracownik administracyjno – techniczny Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych.


Osoby zatrudnione przy pracach administracyjnych projektu:

 • Anna Przybyła– koordynator administracyjny projektu,
 • Małgorzata Janczarek – Kierownik Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego,
 • Izabela Sobczyszczak - sekretarz Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego,
 • Monika Maj – asystent koordynatorów,
 • Beata Gałażewska – specjalista ds. Monitoringu i rozliczeń,
 • Kamil Dębiński – asystent współpracy ponadnarodowej,
 • Małgorzata Bloch i Alina Szynkaruk – księgowość projektu,
 • Marcin Matys – grafik Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych,
 • Henryk Kawecki – pracownik administracyjno – techniczny Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych,
 • Bartłomiej Sarzyński – tyflotechnik zatrudniony w Ośrodku Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych,
 • Andrzej Matys - tyflotechnik zatrudniony w Ośrodku Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych,
 • Katarzyna Karaś – anglista zatrudniony w Ośrodku Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych,
 • Marcin Brzuszek – informatyk i ekspert zatrudniony w Ośrodku Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych.
 • Marta Surowiec-Władek - spejcalista ds. informacji i promocji
 • Kamil Dębiński - asystent specjalisty ds. rozliczeń finansowych