Studia Prawnicze KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland
e-mail: sp_red@kul.pl

 

 

Journal's Office