Head

Katarzyna Wołowska, Hab. PhD, Professor of KUL

The JP II Catholic University of Lublin
Institute of Romance Studies
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel./fax + 48 81 445 43 45 
e-mail: wolowska@kul.pl

 

Council

 

Katarzyna Wołowska, Hab. PhD, Professor of KUL

Janusz Bień, Hab. PhD, Professor of KUL

Edyta Kociubińska, Hab. PhD

Aleksandra Krauze-Kołodziej, PhD

Anna Kucharska, Hab. PhD

Paulina Mazurkiewicz, PhD

Tomasz Niestorowicz, PhD

Urszula Paprocka-Piotrowska, Professor

Sebastian Piotrowski, Hab. PhD

Piotr Wasilewski, PhD