Koordynator kierunków Filologia romańska i hispanistyka

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

Przyjęcia interesantów w semestrze letnim 2019/20

wtorek, 11.00-12.00, biuro 345

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

 

 

Rada programowa

 

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL - przewodnicząca Rady

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

dr Anna Kucharska

dr Tomasz Niestorowicz

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

dr hab. Sebastian Piotrowski

dr Piotr Wasilewski

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 10:32 - Edyta Kociubińska