Koordynator kierunków Filologia romańska i hispanistyka

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL 

Przyjęcia interesantów w semestrze zimowym 2019/20

środa, 11.00-12.00, biuro 345

 

E-mail: wolowska@kul.pl

Tel./fax +48 81 445 43 45

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 20:37 - Edyta Kociubińska