Publications

Book

 • Etyka w biznesie (red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.

Articles

 • Bezsilna polityka?:Człowiek i polityka, (red. J. Kłos, A. Noras), Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, p. 25-33.
 • Powołanie polityki. Między dobrem wspólnym a maksymalizacją spodziewanej użyteczności: Dokąd zmierza Europa – przywództwo – idee – wartości. Where Europe is going – leadership – ideas – values, (red. H. Taborska, J.S. Wojciechowski), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007, p. 525-536.
 • Demokratyzacja czy egalitarny nieład? Juliena Freunda interpretacja zasady równości: Fenomen nierówności społecznych, (red. J. Klebaniuk), ENETEIA, Warszawa 2007, p. 533-542.
 • Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville'a wizja łagodnego despotyzmu: Bierność społeczna, (red. A. Keplinger), ENETEIA, Warszawa 2008, p. 239-252.
 • Prawość żołnierska w służbie i po służbie: Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa 2008, p. 119-129.
 • Rola armii w społeczeństwie demokratycznym: Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyzny, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa 2008, p. 43-52.
 • Warunki racjonalności decyzji zbiorowych. Filozofia szkoły social choice: Racjonalność w przestrzeni publicznej, (red.) A. Bobko, S. Gałkowski, Rzeszów 2009, p. 64-82.

Encyclopaedia Entries

 • Carlyle Thomas: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, volume 2, p. 46-47.
 • Ferrari Giuseppe: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, volume 3, p. 406-407.
 • Janet Paul [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, volume 5, p. 243.
 • Keynes John Maynard: Powszechna Encyklopedia Folozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, volume 5, p. 591-593.
 • Laborem exercens, (J.W. Gałkowski, M. Borkowska), [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, volume 6, p. 187-191.
 • Renouvier Charles Bernard: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, volume 8, p. 751-753.
 • Sollicitudo rei socialis: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, volume 9, p. 97-100.
 • Feinberg Joel: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, volume 10 Suplement, p. 159-160.