Wykształcenie

  • 1995-2000 - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii,
  • 1998-2001 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii,
  • 2005 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Aksjologiczna a instrumentalna koncepcja racjonalności decyzji politycznych (promotor - prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski).

 

Praca zawodowa

  • 2000 - 2001 - asystent na Wydziale Filozofii KUL,
  • 2001 - 2005 - stypendysta-doktorant na Wydziale Filozofii KUL,
  • od marca 2005 adiunkt na Wydziale Filozofii KUL.

 

Kierunki badań

  • filozofia polityki,
  • etyka społeczna,
  • etyka biznesu.

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Borkowska-Nowak
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2014, godz. 13:01 - Andrzej Zykubek