Kinga Stasiak

Monographs:

 • Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego, Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-482-9, ss. 324.                                                                                                          (Internationalized Tribunals in the System of International Criminal Justice, Lublin 2012 (pp.324).

 

Articles:

 • Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego, [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz-Katowice 2014, s. 323-333 (ss.10).

(Cooperation between United Nations and the Prosecutor of the International Criminal Court, in: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz-Katowice 2014, p. 323-333 (pp.10)).

 • The Position of Defence Counsel before the International Criminal Court – a Few Comments on the Lubanga Case, "The Review of Comparative Law" 2012, vol. 17, p.85-108.
 • Wystąpienia końcowe w sprawie Thomasa Lubangi Dyilo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1 (49), s. 115 – 125.

(Closing Statements in Thomas Lubanga Dyilo case before the International Criminal Court, "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 1 (49), p. 115 – 125) (materials prepared after participation in closing statements before the ICC).

 • Specjalne Panele Sędziów w Timorze Wschodnim jako przykład trybunału umiędzynarodowionego, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz,       Warszawa 2007, s.518 - 535 (ss. 17).

(Special Panels of Judges in East Timor as an example of internationalized tribunal, in: J. Menkes (ed.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warsaw 2007, p. 518-535 (pp.17)).

 • Warunki dopuszczalności interwencji humanitarnej, „Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały” 2006, vol. I, s. 109 – 128 (ss. 19).

(Admissibility Conditions of Humanitarian Intervention, in: „Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały” 2006, vol. 1, p.109-128 (pp.19)).  

 

Articles in Encyclopedia or Lexicon (more then 40 articles) selected:

 • Jurysdykcja, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 99 - 106, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 (Jurisdiction, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, p. 99 - 106, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9).

 • Operacje pokojowe, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 290 - 297, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

(Peace Operations, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, p. 290 - 297, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9).

 • Agresja, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 5 - 12, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

(Aggression, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, p. 5 - 12, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe, w: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 29 - 34, ss. 6, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9.

(International Security, in: Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, p. 29 - 34, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9).

 

Translations into Polish:

 

 • Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów o Prawach Kobiet w Afryce, przyjęty w Maputo dnia 11 lipca 2003 r., „Studia Prawnicze KUL”, 2007, nr 1 (29), s. 137 – 150 (ss. 14).

(Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights of Women in Africa,       signed in Maputo on 11th July 2003, „Studia Prawnicze KUL”, Vol. 1 (29), 2007, p.137-150 (pp.14)).

 • Arabska Karta Praw Człowieka, przyjęta w Tunisie dnia 22 maja 2004 r., „Studia Prawnicze KUL”, 2007, nr 1 (29), s. 151 – 166 (ss. 16).

(Arab Charter on Human Rights, signed in Tunis on 22nd May 2004, „Studia         Prawnicze   KUL”, Vol. 1 (29), 2007, p. 151-166 (pp.16)).

 • Międzynarodowa Konwencja o ochronie praw pracowników migrujących oraz członków ich rodzin, przyjęta w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1990 r., „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s. 139 –178 (ss. 39).

(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and  Members of Their Families, signed in New York on 18th December 1990 r., „Studia Prawnicze KUL”, Vol. 2-3 (30-31), p. 139-178 (pp.39)).

 

Reviews:

 • Robert Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 256, „Studia Prawnicze KUL”, 2007, nr 1 (29), s. 205 - 208 (ss. 4).

(Robert Grzeszczak, Parlaments of State-Parties of European Union, Wroclaw University Publications, Wroclaw 2004, pp. 256, „Studia Prawnicze KUL”, Vol. 1 (29), 2007, p. 205-208 (pp.4)).