Rev. Michał Czelny, MA - Assistant

 

   The priest of Roman Catholic Archdiocese of Przemyśl. In the years 1996-2002 he studied theology at the Major Seminary of Przemysl. He defended  his master's thesis , entitled  "Nabożeństwa Oazy Nowego Życia II stopnia" [Worship of New Life Oasis- 2nd degree], written under the supervision of ks. dr. Józef Sroka, at Pontifical Institute of John Paul II in Cracow (Affiliation of Seminary in Przemysl and PAT in Cracow). In the years 2005-2007 he completed master’s and bachelor’s degrees in Canon Law at the Faculty of Law, Canon Law and Administration at Catholic University of Lublin. He defended his master's thesis entitled "Status prawny i funkcjonowanie katolickiego Stowarzyszenia UNUM" [Legal status and functioning of the Catholic Association - UNUM], written under the supervision of  ks. prof. dr. hab. Artur Mezglewski and he received a title of Master in Canon Law. In the year 2007, he received a bachelor’s degree in canon law at the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the Catholic University in Lublin. In the years 2007-2011 he completed master’s degree in law at the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the Catholic University of Lublin. He defended his master's thesis entitled  "Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego" [The protection of personal data processed by the agencies of the Catholic Church], written under the supervision of  ks. dr. hab. Piotr Stanisz, professor of KUL. In the year 2007 he has started his doctoral studies. Since October 2011 he has been employed at the Department of Law on Religion.

   In the year 2006 he attended one-month Italian course, at Università per stranieri di Perugia (Italy). In the year 2011 he has been selected as a judge at the Metropolitan Court in Przemyśl, for the 5-year term in office. He was a member of Conference Organizing Committee, entitled "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP) [The Methods of regulating the relations between the state and religious denominations (Article 25 paragraph. 4-5 of the Constitution)] which took place 9-10 December 2011 in Lublin and was organised by the Department together with the Department for Denominations and National and Ethnic Minorities of the Ministry of Interior and Administration.

He is a special member of the Polish Society of Law on Religion and member of Society Ars Legis

 

  His main subjects of research are:

  • Joint Commission of the representatives of the Government of the Republic of Poland and the Conference of the Polish Episcopate

 

Publications

Articles:

1. Urząd proboszcza w świetle wybranych norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000), "Kronika Archidiecezji Przemyskiej" 2008, nr 3-4, p. 383-402.

2. Administratorzy danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Kościoła katolickiego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" [The Studies in Law on Religion] 2011, t. 14, p. 241-268.

3. Korzystanie z dróg publicznych w przeżywaniu wakacyjnych rekolekcji oazowych Ruchu Światło-Życie w świetle przepisów prawa polskiego, in: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, ed. Anna Tunia, Lublin 2014, p. 145-157.

4. Odpowiedzialność prawnokanoniczna lekarza za realizację obowiązków ustawowych zawartych w art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Roczniki Nauk Prawnych" 2014, nr 3, p. 77-96.

5. Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży, w: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, eds. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin 2014, p. 59-74. 

6. Zamiar sprawcy jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk), in: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, p. 67-86.

7. Szczególne obowiązki nauczyciela religii w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Fernandez Martinez v. Hiszpania, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", 2015, nr 4, p. 45-56.

8. Znaczenie ustaleń dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski dla zasad nauczania religii w szkołach publicznych, in: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, ed. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, p. 101-125.

9. [co-author M. Ordon, M. Zawiślak] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, in: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, p. 141-146.

10. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk) w najnowszym orzecznictwie sądów polskich, w: O wolności religijnej w Polsce, red. K. Mazur, D. Stokłosa-Bieniara, Kraków 2017, s. 75-91.

11. Przemarsz konduktu pogrzebowego po drogach publicznych w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 23-36.

12. Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” [Review of Law on Religion] 2018, vol. 10, p. 197-209.

13. Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego, w: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. M. Hucał, T.J. Zieliński, Warszawa 2019, s. 373-400.

 

Editorial work:

1. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384.

 

Reports:

1. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [The Studies in Law on Religion] 2012, vol. 15, p. 367-376.

2. Sesja naukowa pt. Klauzula sumienia, Warszawa, 20 lutego 2014 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [The Studies in Law on Religion] 2014, vol. 17, p. 327-329.

3. Konferencja naukowa pt. Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa, 25 lutego 2016 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [The Studies in Law on Religion] 2016, vol. 19, p. 339-342

 

Papers:

1. Znaczenie ustaleń dokonanych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski dla zasad nauczania religii w szkołach publicznych, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23th-25th April 2013.

2. Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej” w świetle przepisów prawa polskiego,  the conference „Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej”, Sromowce Niżne nad Dunajcem, 22nd-24th September 2013.

3. Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży, the conference „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”,  the John Paul II Catholic University of Lublin, 28th November 2013.

4. Zamiar sprawcy jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk)XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, 14th-16th May 2014.

5. Szczególne obowiązki nauczyciela religii w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Fernández-Martínez v. Hiszpania, Conference „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9th-10th April 2015.

6. Przemarsz konduktu pogrzebowego po drogach publicznych w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny”, Zabuże, 14th-16th September 2015.

7. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 kk) w najnowszym orzecznictwie sądów polskich, the Conference "Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce", Kraków, 3rd March 2016.

8. Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo wyznaniowe formalne", Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8th-10th May 2017.

9. Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 15th March 2018.

10. Prawo do prywatności w nauce Kościoła i prawie kanonicznym, "Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego", Warszawa, 22th March 2018.

11. Przestrzeganie przepisów ustanowionych w Kościele katolickim w zakresie ochrony danych osobowych wobec skarg osób fizycznych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6th-8th May 2019.