Przedmioty prowadzone przez Wydział Filozofii:

Przedmioty prowadzone przez Wydział Teologii

Przedmioty prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych

Przedmioty prowadzone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Przedmioty prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


Misyjne efekty kształcenia Senat KUL zatwierdził dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2012, godz. 11:13 - Andrzej Zykubek