Celem systemu jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia jako czynnika warunkującego realizację misji i strategii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz umacnianie i rozwój pozycji Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Cele, zakres i formy działania Systemu określa Zarządzenie Rektora w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020, godz. 15:08 - Anna Łukasiewicz