Fields of research:

  • protection of life and the family under criminal law
  • the study of penalties
  • law on minors
  • criminal law on the development of biomedical sciences
  • criminal law measures of combating terrorism
  • criminal law in the communist People's Republic of Poland
  • studies on the concepts of Prof. Juliusz Makarewicz

 

Organised conferences:

· Ochrona życia w nowym kodeksie karnym, KUL 15.12.1998.
· Sto lat polskiego prawa karnego, KUL 29.11.1999.
· Prawo karne stanu wojennego, KUL 21.03.2002.
· Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89, KUL 4.04.2003.
· Prawo karne i jego instytucje według Profesora Juliusza Makarewicza, KUL 27.04.2004.
· Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, KUL 10.05.2005.
· Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, KUL 24.04.2006.
· Hominum causa omne ius constitutum est, KUL 25.10.2006.