Główne kierunki badań:

· Prawnokarna ochrona życia
· Prawnokarna ochrona rodziny
· Nauka o karze
· Prawo nieletnich
· Prawo karne wobec rozwoju nauk biomedycznych
· Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu
· Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej
· Studia nad poglądami prof. Juliusza Makarewicza

· Prawnokarna ochrona zwierząt

 

Katedra Prawa Karnego zorganizowała pięć konferencji naukowych: Prawo karne stanu wojennego (2002), Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-89 (wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, 2003), Prawo karne i jego instytucje według Profesora Juliusza Makarewicza (2004), Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II (2005), Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej (2006); z których materiały publikowane są w serii „Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL” (red. A. Grześkowiak).
Z inicjatywy pracowników Katedry w 2006 r. utworzono Stowarzyszenie Naukowe Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza. Szczególnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie dorobku naukowego Makarewicza. Dlatego podjęto się przetłumaczenia na język polski jego dzieła Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf Entwicklungsgeschichtlicher Grundlage oraz zebrania i wydania w postaci kilkutomowej publikacji - rozproszonych pism Profesora.

 

Autor: Sławomir Hypś
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017, godz. 01:45 - Zuzanna Gądzik