Adjunct at the Chair of Visual Communication

 

czochra

Contact:

e-mail: malgorzataczochra@o2.pl

malgorzata.czochra@kul.pl

 

 

Ph.D., adjunct at the Chair of Visual Communication, of the Institute of Journalisms and Social Communication, of the John Paul II Catholic University in Lublin, member of The Polish Sociological Association, Polish Society for Film and Media Studies and Social Academy; Scientific interests: culture (especially art: art reception, street art, graffiti) social communication, public sphere; publications: Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości (Graffiti as the form of the artistic work and the sign of the identity) (2012); Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej, editor with A. Sugier-Szerega (2012), Graffiti jako środek komunikacji i popularyzacji czytelnictwa (Graffiti as mean of communication and popularization of reading), in: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (2013); Czy istnieje tożsamość grafficiarza? (Does graffiti writer identity really exist?) in: Tożsamość i komunikacja (2011); Graffiti jako źródło informacji (Graffiti as a source of information), in: Jaka informacja? (2009); Graffiti jako przejaw tożsamości zbiorowej polskich twórców graffiti (Graffiti as an expression of Polish graffiti writers collective identity) in: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach (2009).