Adjunct at the Chair of Media Social Communication

malgosiazurakowska_400

Contact:

barni3@kul.pl

malgorzata.zurakowska@radio-lublin.pl

Research and scientific interests:

  • Archives of public radio broadcasters
  • Evangelization in mass media
  • Media in the public culture

Małgorzata Żurakowska is a membership in scientific and professional organizations

Stowarzyszenie Uniwersyteckie Fides et Ratio // Fides et Ratio Polonia Society

Language editor of scientific quarterly “Fides et Ratio”

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia // Association of Health Care Jouralists

Member of the Program Board of J.I Kraszewski Museum in Romanów

Kapituła Nagrody "Angelus" // Member of Jury of “Angelus” Award

Polka w Europie // Polish Woman in Europe

 

Publications:

(selected publications)

- Radio w poszukiwaniu wartości (Radio in search of values), in: Media a wartości, człowiek w mediach, red M. Gabryś -Sławińska, UMCS 2016, pages 79-93, http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf

- Trudne pytania o radiofonię publiczną (Tough questions about public radiophony), in: Kompetencje do prowadzenia edukacji medialnej ed. Olbrycht, B. Głyda, A.Matusiak, UŚ 2014, pages. 333-353

- Radio a tworzenie wspólnoty (Radio and a creation of community), in: Radio i społeczeństwo, red G.Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, UMCS 2011, pages 189-201

- Zależność informacji od źródeł, in: Jaka informacja, ed. L.Dyczewski, KUL, Lublin-Warsaw 2009

- Formy realizacji radiowej – gatunki w radiu publicznym (Ways of radio production – genres in public radio), in: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, number 5(2) pages 445-469

- Radiofonia publiczna w Polsce. Zarys problematyki (Public radiophony in Poland), in: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne,2011, number 6(1), pages 225-241

 

Media experience:

Since 1997 journalist of Polish Radio Lublin, from 2003 head of Cultural and Social department of Polish Radio Lublin

Holder of the certificate Karta mikrofonowa (Microphone Card), category L and S

Author of educational, cultural, and religious radio broadcasts, audio plays and features.