Curriculum Vitae

 

 

Personal Data

 • Surname: Wnuk
 • Christian names: Marian, Józef
 • Date of Birth: December 11, 1948
 • Place of Birth: Kraśnik, Poland
 • Marital Status: married

Education

 • Chemical School in Lublin - Chemical College with specialization in Chemical Technology (1962-1967);
 • Maria Curie University of Lublin, Faculty of Mathematics, Physics & Chemistry, (1967-1972) - degree: Master of Science in Chemistry;
 • The Catholic University of Lublin, Faculty of Christian Philosophy (1975-1979) - certificate of completion with specialization in Philosophy of Nature;
 • Post-graduate studies in Philosophy of Nature (and Theoretical Biology) at the Catholic University of Lublin (1979-1983) - degree: Philosophiae Doctor (Philosophy of Nature, Theoretical Biology) Title of dissertation: „The role of porphyrin systems in the evolution of life" (in Polish) - 1983; Published by The Academy of Catholic Theology in Warsaw, Warsaw 1987, 284 pp., as Vol. IX: „Problems of the Philosophy of Natural Sciences and the Philosophy of Nature", edited by M. Lubański and S. W. Ślaga. („Rola układów porfirynowych w ewolucji życia", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987; tom IX: „Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody", pod redakcją Mieczysława Lubańskiego i Szczepana W. Ślagi).

Academic Experience

 • 1972-1975 - Technical University of Lublin: assistant, senior assistant (1974/75);
 • 1981-present - The Catholic University of Lublin (2005- The John Paul II Catholic University of Lublin): assistant, senior assistant (1985-87), assistant professor (1987-96 and 1998-2000), senior lecturer (1996-98), associate professor (2000-present).

Lectures (at the Catholic University of Lublin)

 • 1984/85 - „Topics in theoretical biology: The evolution of bioenergetic processes",
 • 1985-1996 - „Chemical and electronic conditions of living processes",
 • 1992-present - „Topics in bioelectronics",
 • 1996/97 - „Biostructures and radiation - relation: order-disorder",
 • 1996-2003 - „Methodology of biological sciences",
 • 1998-present - „Genesis of life",
 • 2003-present - „Philosophy of biology".

Memberships and Affiliations

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne [Polish Biophysical Society] (1984-present),
 • Towarzystwo Naukowe KUL [Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II] (1985-present),
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu [Polish Society of Thomas of Aquinas] (2000-present).
 • Membership in Editorial Board: Roczniki Filozoficzne (z. 3: Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych) (1994-2003).