Wnuk M., Rola układów porfirynowych w ewolucji życia. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987. 294 ss. (Lubański M., Ślaga S.W. (Red.); „Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody"; IX). The Role of Porphyrin Systems in the Evolution of Life [book, 136 MB]. Contents, Summary (2.38 MB)