Rev. Professor Piotr Stanisz

https://orcid.org/0000-0002-2437-8513

Scopus Author ID: 57200325360

wos_idWeb of Science ResearcherID: U-1367-2018

https://kul.academia.edu/PIOTRSTANISZ

https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Stanisz 

 

Ks.P.Stanisz

 

 

Full Professor (Law) – 2022

Habilitation (Law) – 2007

PhD (Law) – 2000

Master’s degrees: Law – 1999, Canon Law – 1997, Theology – 1991.

 

2012–2016 – Dean of the Faculty of Law, Canon Law and Administration

2008–2012 – Vice-dean of the Faculty of Law, Canon Law and Administration

 

Since 2008 – Head of the Department of Law on Religion

 

 

 

Research interests:

 • agreements between states and religious organizations
 • financing of ecclesiastical entities
 • religious freedom v. other protected values
 • religious symbols in the public sphere
 • autonomy of religious organizations
 • conscientious objection
 • status of the clergy

 

Membership in scientific societies and networks:

 • European Consortium for Church and State Research
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (Polish Society of Law on Religion) – vice-president
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Scientific Society of the Catholic University of Lublin)
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich (Association of Polish Canonists)
 • International Consortium for Law and Religion Studies
 • International Law Association
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin) 
 • Společnost pro církevní právo
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo
 • Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights (ORFECT)
 • Atlas of Religious or Belief Minority Rights (https://atlasminorityrights.eu/) - national legal expert

 

Membership in editiorial/scientific boards:

 • Studia z Prawa Wyznaniowego (Studies in Law on Religion) – chief editor (since 2011)
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego 
 • Studia Prawnicze KUL 
 • Soter: Religijos mokslo žurnalas
 • Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego
 • Visegrad Journal on Human Rights
 • La Collana del Centro di Ricerca "Renato Baccari"
 • Orbeliani Law Review

 

Visiting professorships:

Istituto Internazionale di Diritto Canonico i Diritto Comparato delle Religioni, Facoltà di Teologia di Lugano (La giurisprudenza "religiosa" della Corte europea dei diritti dell'uomo), 23-25.10.2017

Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Giurisprudenza), 1-30.04.2018; 1-30.06.2018

Istituto Internazionale di Diritto Canonico i Diritto Comparato delle Religioni, Facoltà di Teologia di Lugano (Diritto ecclesiastico europeo), 18-20.09.2019

Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento di Scienze Politiche), 28.09.2022 - 9.12.2022

 

Research stays:

Catholic University of Milan: February – September 2002

Catholic University of Leuven (Louvain-la-Neuve): 10-16 October 2010

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venice: 19 September – 20 October 2015

Department of Ecclesiastical Law and Law on Religion of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Kraków: 1–31 March 2017

Department of Giurisprudence (Section: Law on Religion) of the University Aldo Moro of Bari: 1–31 May 2017

Christian Academy of Theology in Warsaw: 14 December 2017 – 20 January 2018

Catholic University of the Sacred Heart, Milan: 1 October 2018 – 15 February 2019

Publications

Books:

 

24. Religion and Law in Poland, 3rd edition, Kluwer Law International 2023, pp. 198.

zrzut_ekranu_2023-03-28_124315

23. [Co-author] M. Chmielewski, M. Nowak, P. Stanisz, J. Szulich-Kałuża, D. Wadowski, Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce  w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych, Kraków: Wydawnictwo «scriptum» 2022.

religion_and_law_in_poland_2nd_edition

 22. Religion and Law in Poland. 2nd edition, Kluwer Law International 2020, pp. 192 http://ielaws.com/

 21. Religion and Law in Poland, Kluwer Law International 2017, pp. 180  http://ielaws.com/  

20. [co-editor] Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 267.

View Extract

 19. [co-editor] Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, pp. 254.

View Extract

18. [co-editor] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, ed. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Lublin 2016, pp. 216

Aktualne_problemy_wolnosci17. [Co-editor] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384

Sprawnosc16.  [Co-editor] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ed. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2014, pp. 757

sprzeciw-sumienia15. [Co-editor] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, ed. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, pp. 234

14. [Co-editor] Reddite Ergo Que Sunt Caesaris Caesari et Que Sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Prof. Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, ed. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, pp. 926

13. [Co-editor] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, ed. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2013, pp. 436

12. [Co-editor] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), ed. by P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, pp 469 

Fides.jpg11. [Co-editor] Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, ed. by P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, pp. 230

abiit-non-obiit10. [Co-editor] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, ed. by A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. S. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, pp. 1448.
9. [Co-editor] Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, ed. by P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, pp. 218.
informator2010_1018. [Co-editor] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Historia. Ludzie. Struktura, ed. by L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, pp. 222.
kliknij aby powiększyć7. Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym (Agreements concerning the regulation of relationships between the state and non-Catholic religious denominations in the Italian legal order), Lublin 2007, pp. 314.    summary summary
6. [Co-author] Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, pp. 284; 2nd revised edition, Warszawa 2008, pp. 292; 3rd edition, Warszawa 2011, pp. 330.
5. [Co-editor] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), ed. by A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, pp. 388.
4. [Co-editor] Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 439.
3. [Editor] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), Lublin 2001, pp. 228.
2. [Co-editor] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, pp. 822.

1. Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001, pp. 194.

  

  

Articles:

1. Przywileje członków Komisji Księży przy ZBoWiD (1949-1955), "Resovia Sacra" 1998, vol. 5, pp. 285-294.
2. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, ed. by H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, pp. 257-268;
3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, Lublin 2000, pp. 465-474;
4. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych, in: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, ed. by A. Mezglewski, W. Janiga, Krosno - Sandomierz 2000, pp. 129-140;
5. Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2000, vol. 1, pp. 101-116;
6. Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL, "Resovia Sacra" 2000, vol. 7, pp. 259-270;
7. Dyskryminacja osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych w PRL, in: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, pp. 245-258;
8. Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2001, vol. 2, pp. 115-125;
9. Fundusz ubezpieczenia emerytalnego duchownych należących do ZK "Caritas", "Prawo - Administracja - Kościół" 2001, no. 1(5), pp. 103-126;
10. Ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, no. 12, pp. 7-9;
11. System źródeł prawa wyznaniowego, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 175-187;
12. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 408-418;
13. Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 419-427;
14. Ubezpieczenie osób duchownych w Narodowym Funduszu Zdrowia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, no. 11, pp. 26-33;
15. Źródła prawa wyznaniowego, in: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.), ed. by A. Mezglewski, Lublin 2004, pp. 303-333;
16. Chiesa cattolica e libertà religiosa in Polonia, in: Chiesa cattolica ed Europa centroorientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, ed. by A. G. Chizzoniti, Milano 2004, pp. 3-44;
17. Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, "Przegląd Sejmowy" 2005, no. 1, pp. 43-56;
18. Rola przepisów regulujących ubezpieczenie społeczne duchownych w realizacji polityki wyznaniowej państwa w latach 1945-1989, in: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), ed. by A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, pp. 271-295;
19. Zakaz dyskryminacji religijnej w przepisach Kodeksu pracy, in: Ius et fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, ed. by T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, pp. 497-509;
20. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji Państwo-Kościół (art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.), in: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, ed. by A. Szal, Przemyśl 2006, pp. 635-648;
21. Proces normowania stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r.(ujęcie historyczne), "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, vol. 9, pp. 27-50;
22. The principles of the relationship between Church and State in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, "Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2007, no. 22(50), pp. 129-140;
23. Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczącego ich prawa. Doświadczenia włoskie, in: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), ed. by A. Mezglewski, Lublin 2007, pp. 113-132;
24. [co-author] Katedra Prawa Wyznaniowego, in: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, pp. 365-388;
25. [co-author] Andrzej Michał Micheletti, in: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin  2008, pp. 131-133; [= Andrzej Micheletti, in: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, pp. 295-298];

26. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations, in: Christian values in postmodern society. Conference procedings, Kaunas 2008, pp. 46-53;

27. Limiti  del pluralismo dei modelli delle relazioni fra Stati e Chiese nell'Unione Europea, „Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2008, no. 27(55), pp. 99-112;

28. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, in: O wielowymiarowości badań religioznawczych, ed. by Z Drozdowicz, "Człowiek i Społeczeństwo" vol. XXIX, Poznań 2009, pp. 137-148;

29. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, ed. by T. J. Zieliński, Warszawa 2009, pp. 107-123;

30. [co-author] Włoski model finansowania związków wyznaniowych, in: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, ed. by P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, Warszawa 2009, pp. 342-355;

31. Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów innych związków wyznaniowych w Polsce, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, vol. 12, pp. 5-33;

32. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w latach 1989-2009, in: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, ed. by D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, pp. 343-356;

33.  [co-author] Działalność Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w latach 1949-1989, in: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, ed. by S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, vol. II, Kraków 2010, pp. 763-770;

34. Polonia, in: Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, ed. by S. Coglievina, Milano 2010, pp. 47-121; 

35. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, in: Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, ed. by P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, pp. 15-39;

36. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych, in: K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (eds.), Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Poznań 2010, pp. 191-200;

37. [co-author] Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, in Annales Canonici 2010, vol. 6, pp. 37-55;

38. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009, in: Premislia Christiana 2010/2011, vol. 14, pp. 19-34;

39. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim, in: A. Tunia (ed.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Lublin 2011, pp. 177-188.

40. [co-author] Efektywność dialogu prowadzonego w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, in: M. Bielecki (ed.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, pp. 21-38;

41. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej, in: M. Bielecki (ed.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, pp. 315-332;

42.  Droga do normalizacji stosunków między Polską i Stolicą Apostolską po 1945 r., in: Prawo i Religia, 2011, vol. 2, pp. 13-27;

43. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych, in: D. Walencik, M. Worbs (eds.), Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, „Colloquia Theologica” vol. 16, Opole 2012, pp. 161-171;

44. Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, in: Studia Prawnicze KUL 2012, n. 1, pp. 91-112;

45. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi, in: P. Sobczyk, K. Warchałowski (eds.), Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, Warszawa 2013, pp. 17-32;

46. Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, in Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013, vol. 5, pp. 135-153;

47. Relations between the State and Religious Organizations in Contemporary Poland from Legal Perspective, in: W. Rees, M. Roca, B. Schanda (eds.), Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten, Duncker&Humblot, Berlin 2013, pp. 687-704;

48. Wykorzystanie metod układowych przy regulowaniu sytuacji prawnej związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, in: P. Stanisz, M. Ordon (eds.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin 2013, pp. 183-194;

49. O obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, in: P. Stanisz, M. Ordon (eds.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin 2013, pp. 459-463;

50. Wiesław Chrzanowski (1923-2012), in Studia Prawnicze KUL 2013, n. 2(54), pp. 11-14;

51. Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, in: W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (eds.), Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014, pp. 33-53;

52. [co-author] Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’, in: C. Szyjko (ed.), The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, Warszawa 2014, pp. 61-73;

53. Symbole religijne w szkole publicznej, in: J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (eds.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa 2014, pp. 143-167;

54. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych - charakterystyczne cechy i perspektywy zmian, in: M. Żukowski (ed.), Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, Warszawa - Lublin 2014, pp. 105-128;

55. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, in: J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (eds.), Katolickie zasady relacji Państwo - Kościół a prawo polskie, Lublin 2015, pp. 159-186;

56. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech, in: Premislia Christiana 2015, vol. 16, pp. 35-45;

57. Religious Jurisdiction in Poland, in: R. Potz, W. Wieshaider (eds.), Juridictions religieuses et l'Etat. Religious Adjudication and the State, Granada: Comares, 2015, pp. 165-181;

58. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej w kontekście wolności myśli, sumienia i religii. Perspektywa polska, in: P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (eds.), Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, Lublin 2016, pp. 155-178;

59. The Presence of the Cross in Public Spaces in the Context of the Freedom of Thought, Conscience and Religion: A Polish Perspective, in: P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (eds.), Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 155-186;

60. Law and Religion in the Workplace: Poland, in: Miguel Rodriguez Blanco (ed.), Law and Religion in the Workplace. Proceedings of the XXVIIth Annual Conference [of the European Consortium for Church and State Research]. Alcala de Henares, 12-15 November 2015, Granada 2016, pp. 313-325;

61. Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw Unii Europejskiej – zarys problematyki, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, vol. 19, pp. 307-331;

62. Konstytucyjny status prawa do sprzeciwu sumienia (uwagi na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., K. 12/14), in: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017, pp. 175-185;

63. La Commissione congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e della Conferenza Episcopale Polacca come un modello del "dialogo strutturato", in: Ephemerides Iuris Canonici 2017, n. 1, pp. 161-185;

64. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności, in: J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz (eds.), Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Lublin 2017, pp. 225-245;

65. Lekarski sprzeciw sumienia w ujęciu prawa polskiego i encykliki Evangelium vitae, in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae, Warszawa 2017, pp. 165-177 [English version: Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae, in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.), The Value of Life. The Prtesent Time through the Prism of St John II's Encyclical Evangelium Vitae, Warszawa 2017, pp. 165-177];

66. [co-author] Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi, in: Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2017, n. 2, pp. 459-473;  DOI  10.1440/88268

67. La presenza della croce cristiana nello spazio pubblico in Polonia - aspetti giuridici, in: Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo, a cura di R. Santoro, Bari 2018, pp. 41-57.

68. [co-author] Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, vol. 20, pp. 383-392.

69. [co-author] Katedra Prawa Wyznaniowego, in: K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień (eds.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 2018, pp. 149-180.

70. Religious assistance in public hospitals in the States of the European Union, in: R. Balodis, M. R. Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, Granada 2018, pp. 19-30.

71. Religious assistance in public institutions in Poland, in: R. Balodis, M. R. Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, Granada 2018, pp. 275-286.

72. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation, in: W. Cole Durham, Jr., Donlu D. Thayer (eds.), Religion, Pluralism, and Reconciling Difference, Abingdon – New York: Routledge, 2019, pp. 147-158.

73. [co-author] Przystąpienie do rokowań w sprawie ustawowej regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego jako kompetencja rządu. Uwagi na kanwie wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 52 z 2016 r., in: Przegląd Sejmowy 2019, n. 3, pp. 97-122.

74. L’Art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: malum necessarium o signum temporis?, in: Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70º compleanno, a cura di L. Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Siena: Cantagalli 2019, pp. 685-702.

75. Spiritual Care in Public Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model, in: J. R. Tretera, Z. Horák (eds.), Spiritual Care in Public Institutions in Europe, Berlin: Berliner Wissenschaft-Verlag 2019, pp. 85-97.

76. [co-author] Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego, in: Studia z Prawa Wyznaniowego 2019, vol. 22, pp. 379-429.,

77. Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik, “Österreichisches Archiv für Recht and Religion” 2019, n. 2, pp. 312-321.

78. Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), in: Z. Horák, P. Střejpková (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praga: Leges 2020, pp. 315-320.

79. [co-author] Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, in: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2020, vol. 12, pp. 171-185.

80. Securitisation of religious freedom in Poland, in: M. Kiviorg (ed.), Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, Granada: Comares 2020, pp. 325-338.

81. Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r., in: Studia Prawnicze KUL 2020, n. 2(82), pp. 307-332.

82. Autonomia i niezależność oraz współdziałanie w relacjach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako fundamenty instytucjonalnego prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej, in: P. Ryguła (ed.), Relacje Państwo - Kościół w Europie. Studium prawa obowiązującego w Polsce i w Hiszpanii, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2020, pp. 105-139.

83. Ograniczenia wolności kultu religijnego w czasie pandemii COVID-19: między konstytucyjnością a efektywnością, in Przegląd Sejmowy 2021, n. 3, pp. 143-165.

84. The challenge of equality of rights: The legal status of religious minorities in Poland, in: M. Ventura (ed.), The Legal Status of Old and New Religious Minorities in the European Union, Granada: Editorial Comares 2021, pp. 249-263. 

85. [Co-author: A. Abramowicz] Ksiądz Profesor Henryk Misztal (1936-2020): Człowiek - Kapłan - Uczony - Nauczyciel, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2021, vol. 24, pp. 7-23.

86. [Co-authors: M. Chmielewski, M. Nowak, J. Szulich-Kałuża, D. Wadowski] The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic, in Religions 2022, vol. 13, n. 12 (Religions 13: 1228).

87. Islam and humand rights in Poland, in: L. Papadopoulou (ed.), Islam and Human Rights in the European Union, Granada: Editorial Comares 2022, pp. 327-339.

88. [Co-author: D. Walencik] Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych po wprowadzeniu "Polskiego Ładu": uwagi do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2022, vol. 25, pp. 293-307.

89. Taxations of religious organisations in Poland, in: Miguel R. Blanco (ed.), Taxation, Religions and Philosophical and Non-Confessional Organisations in Europe, Granada: Editorial Comares 2023, pp. 167-176.  

90. Między radykalną separacją a systemem Kościoła państwowego. Relacje Państwo - Kościół w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozwiązań europejskich, in: Wierność zasadom. Księga Jubileuszowa w 90. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, ed. L. K. Jaskuła, S. Fundowicz, Lublin 2023, pp. 439-462.

 

Reviews:

1. La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2002, vol. 5, pp. 257-260;
2. Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego, wstęp i opracowanie Wojciech Jakubowski, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 188, "Prawo - Administracja - Kościół" 2004, no. 4(19), pp. 211-215;
3. Michał Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 221, "Przegląd Sejmowy" 2005, no. 3, pp. 169-175;
4. Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2005, vol. 8, pp. 385-392;

5. P. Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ss. 467, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2010, vol. 2, pp. 257-264;

6. Andrzej Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1945-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 263, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, vol. 14, pp. 359-366;

7. Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 15, pp. 335-341;

8. Paweł Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, vol. 16, pp. 356-367;

9. Norman Doe, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011, s. xxviii + 306, „Przegląd Sejmowy” 2013, no. 6, pp. 170-177;

10. Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska XIII – XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie, Rzeszów: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek 2013, ss. 275, "Roczniki Nauk Prawnych" 2013, no. 4, pp. 177-179;

11. Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin SA 2013, ss. 293, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18, pp. 371-379.

12. Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, vol. 20, pp. 393-401.

13. O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja "Utriusque Iuris", Warszawa, 2016, s. 385, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2(145), p. 160-167.

 

Encyclopedic entries:

1. Fundusz kościelny, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 963-964;

2. Klauzula sumienia, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 964-966;

3. Równouprawnienie związków wyznaniowych, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 975;

4. Zakaz dyskryminacji, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 979-981;

5. Niedziela. Aspekt prawny, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XIII, Lublin 2009, columns 1056-1057;

6. Państwo Kościelne, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XIV, Lublin 2010, columns 1255-1257;

7. Państwo a związki wyznaniowe, in: Leksykon Administratywisty, ed. by S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 255-258;

8. Klauzula kościelna, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. by A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, pp. 149-153;

9. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. by A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, pp. 468-475;

10. Związki wyznaniowe, Encyklopedia Katolicka, vol. XX, Lublin 2014, columns 1526-1527.

11. Fundusz Kościelny, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 822-827.

12. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1275-1282.

13. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1282-1288.

14. Niedziela. II. Aspekt prawny, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1802-1804.

15. Państwo Kościelne, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 2024-2029.

16. Prawo wyznaniowe, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 2221-2223.

 

Commentaries on judgments:

1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 608/13), in Przegląd Sejmowy 2014, z. 5, pp. 152-158.

2. Przekonania (nie)objęte ochroną z art. 9 EKPC. Glosa do postanowienia ETPC z 9.11.2021 r., Hermina Geertruida De Wilde v. Niderlandy, in Państwo i Prawo 2023, n. 2, pp. 168-178.

 

Expert opinions:

1. [co-author] Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 3, pp. 211-250;

2. [co-author] Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń plenarnych Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, no. 4, pp. 88-104;

3. Włochy, in: Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, vol. 6, pp. 268-273.

 

Conference papers:

1. Osoby duchowne w nowym systemie ubezpieczeń społecznych; Czas reform, Lublin 26 November 1999.
2. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Krosno, 26 October 2000.
3. Źródła prawa wyznaniowego; Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Kazimierz Dolny, 14-16 January 2003.
4. Ubezpieczenie społeczne duchownych; Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Kazimierz Dolny, 26-28 October 2004.
5. Rola związków wyznaniowych w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej - doświadczenia włoskie; Funkcje publiczne związków wyznaniowych, Kazimierz Dolny, 16-18 May 2006.
6. Il diritto delle nazioni dell'Unione Europea a definire liberamente i propri legami con le religioni; Protection of National Identity in the European Union, Kaunas, 10-11 November 2006.
7. Regulacje wyznaniowe w Konstytucji Republiki Włoskiej; X lat regulacji wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny, Białystok, 26-27 September 2007.
8. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej; Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Krasnobród, 13-15 May 2008.
9. Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce; Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych, Lublin, 10 June 2008.
10. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi; O wielowymiarowości badań religioznawczych, Poznań, 8-10 September 2008.

11. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations; Christian values in postmodern society, Kaunas, 24 October 2008.

12. Bezstronność religijna władz Rzeczypospolitej Polskiej a finansowanie związków wyznaniowych; Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia teorii, modelu normatywnego i praktyki na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji, Warsaw, 26 November 2008.
13. Il dialogo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica in Polonia; Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea, Rome, 16-17 January 2009.

14. Relacje Państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej; Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Lublin, 24 April 2009.

15. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 May 2009.

16. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009; Kościół w Polsce w nowej sytuacji ustrojowo-prawnej (1989-2009), Przemyśl, 19 November 2009.

17. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim; Godność człowieka - Prawa człowieka  - Krzyż. W kręgu koncepcji Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009), Lublin, 8-9 December 2009.

18. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim; Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Tomaszów Lubelski, 16 April 2010.

19. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim; Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Ulanów, 26-27 May 2010.

20. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych; Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Gniezno 11-12 September 2010.

21. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi; Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna 18-19 May 2011.

22. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi we Włoszech; Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin, 9-10 December 2011.

23. Pomiędzy prawnym a ideologicznym rozumieniem świeckości państwa; Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 March 2012.

24. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych; Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 April 2012.

25. Dialog między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi; Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Crakow, 17-20 May 2012.

26. Symbole religijne w szkole publicznej; Religia i etyka w edukacji publicznej, Warsaw, 16 November 2012.

27. Prace nad zmianami w systemie finansowania Kościoła w Polsce; Źródła finansowania Kościoła w Polsce, Lublin, 25 April 2013.

28. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation; Religion, Democracy, and Equality, Richmond (Virginia), 21-23 August 2013.

29. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech;  Kościół-Państwo (w 20-tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską), Przemyśl, 14 November 2013.

30. Prawo do praktykowania religii; Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 November 2013.

31. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych – specyfika i perspektywy zmian; Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, Lublin, 3-4 April 2014.

32. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej a wolność sumienia i religii; Presence of the cross in the public space, 12-13 November 2014.

33. Wolność religijna we Włoszech; Religious Freedom Today – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, Brenna, 16-17 April 2015.

34. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, Katolickie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie, Warsaw, 20 May 2015.

35. Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza; Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia, Lublin, 27 November 2015.

36. Prawo a sumienie chrześcijanina; Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem, Przemyśl, 3 March 2016.

37. Sprzeciw sumienia pracowników służby zdrowia – polskie kontrowersje i dylematy; Zakarpattia's law lectures, Ukraine, Uzhhorod, 21-23 April 2016.

38. The Chaplaincy in the hospitals; Religious assistance in public institutions, Jurmala (Latvia), 13-16 October 2016. 

39. Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej; Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989), Lublin, 20-21 October 2016.

40. Zadania uniwersytetów katolickich według Jana Pawła II; Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 June 2017.

41. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i traktatach Unii Europejskiej; Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Poznań, 3-5 September 2017.

42. Prawa osób, których dotyczą dane przetwarzane przez podmioty kościelne; Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego, Warszawa, 22 March 2018.

43. The legal status of minority religious organizations in Poland (the significance of the principle of equal rights of churches and other religious organizations); Dies Iuris Tyrnavienses. Rule of Law - between Science and Art, Trnava, 21 September 2018.

44. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a świeckość państwa – uwagi de lege lata; 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn - Tumiany, 6-8 May 2019.

45. Spiritual Care in Pubblic Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model; Spiritual Care in Public Institutions, Prague, 14 June 2019.

46. Integrazione europea, vita democratica e confessioni religiose: a proposito dell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Sicurezza, legalità, sviluppo: il dialogo euro-mediterraneo, Bari, 28-29 November 2019.

47. Rzeczpospolita Polska jako państwo świeckie w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Relacje państwo – wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania – modele – doświadczenia – wyzwania, Lublin, 16-17 October 2020.

48. Ograniczenia wolności kultu relilgijnego ze względu na ochronę zdrowia publicznego: uwagi na temat nieprzygotowania polskiego prawa na czas epidemii; Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, Mała Wieś, 7-9 September 2021.

49. Ograniczenia wolności praktykowania religii ze względu na epidemię COVID-19 z perspektywy bezpieczeństwa prawnego; Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy, Lublin, 17-18 September 2021.

50. Presentation of the monograph Religious Symbols in the Public Sphere; The Protection of Religious Freedom in Central and Eastern European Countries, Budapest, 26 November 2021.

51. Nauczanie religii i etyki w świetle obowiązującego prawa; Etyka w polskiej szkole, on-line, 10 December 2021.

52. Are joke religions a challenge for the traditional systems of law on religions? The case of the Church of the Flying Spaghetti Monster in Poland; Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural Societies, Córdoba (Spain), 19-21 September 2022.

53. Między radykalną separacją a religią państwową. Polski model relacji Państwo - Kościół na tle rozwiązań europejskich; Relacje Państwo - Kościół jakich potrzebuje dziś Polska. Ile autonomii, ile współpracy?, Warszawa, 3 March 2023. 

54. Konstytucyjne i konkordatowe uwarunkowania systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce; Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim, Warszawa, 7 September 2023.

 

Invited lectures:

1. Il processo formativo del diritto ecclesiastico polacco, Catholic University of Milan, May 2002.

2. Lectures on state-church relations, Vytautas Magnus University in Kaunas, May 2003, May 2004, May 2005;

3. I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Polonia, University of Sassari, March 2010.

4. Personal interests as a limit to the freedom of religiously motivated speech. The judgment of the Court of Appeal in Katowice in the case of Alicja Tysiąc vs Gość Niedzielny, Catholic University of Leuven, Louvain-la-Neuve, October 2010.

5. Relazioni Chiesa-Stato in Polonia and I sitemi delle relazioni Stato-Chiesa nel mondo contempoaneo, Faculty of Canon Law Saint Pius X, Venice, October 2015.

6. Lectio magistralis Il fenomeno religioso nel diritto dell'Unione Europea: soluzioni, preoccupazioni e speranze, Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Facolta di Teologia di Lugano, 18 November 2016.

7. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose in Polonia, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 4 December 2018.

8. Le garanzie della libertà religiosa nel diritto polacco, Catholic University of Milan, 6 February 2019.

 

Popular science articles and interviews:

Krzyż nie rani, Gość Niedzielny 50/2014; https://info.wiara.pl/doc/2276446.Krzyz-nie-rani 

Dlaczego Kościół nie jest zwolennikiem „państwa wyznaniowego”? Rozmowa z profesorem KUL-u,  Aleteia; https://pl.aleteia.org/2018/09/11/dlaczego-kosciol-nie-jest-zwolennikiem-panstwa-wyznaniowego-rozmowa-z-profesorem-kul-u/ (2018)   

Déjà vu – czyli projekt ustawy o świeckim państwie, eKAI; https://ekai.pl/ks-prof-stanisz-deja-vu-czyli-projekt-ustawy-o-swieckim-panstwie/ (2019)

Między radykalną separacją a religią państwową. Polski model relacji Państwo - Kościół na tle rozwiązań europejskich, eKAI; https://www.ekai.pl/dokumenty/miedzy-radykalna-separacja-a-religia-panstwowa-polski-model-relacji-panstwo-kosciol-na-tle-rozwiazan-europejskich-tekst-wykladu-ks-prof-piotra-stanisza/ (2023)

Konstytucyjne i konkordatowe uwarunkowania systemu finansowania Kościołów w Polsce, eKAI; https://www.ekai.pl/ks-prof-stanisz-konstytucyjne-i-konkordatowe-uwarunkowania-systemu-finansowania-kosciolow-w-polsce/ (2023)

Ks. prof. Stanisz: od członków rządu ws. lekcji religii należałoby oczekiwać dialogu z Kościołami (wywiad), https://www.ekai.pl/ks-prof-stanisz-od-czlonkow-rzadu-ws-lekcji-religii-nalezaloby-oczekiwac-dialogu-z-kosciolami/ (2023)

Jakimi alternatywnymi rozwiązaniami należałoby zastąpić Fundusz Kościelny? Rozmowa w ks. prof. Staniszem; https://www.ekai.pl/jakimi-alternatywnymi-rozwiazaniami-nalezaloby-zastapic-fundusz-koscielny-rozmowa-z-ks-prof-piotrem-staniszem/ (2024).