Professor Jerzy FLAGA, PhD
Professor Jan GŁUCHOWSKI, PhD

Grzegorz GOŹDZIEWICZ, Hab. PhD, University Professor
Alicja GRZEŚKOWIAK, Hab. PhD, University Professor

Rev. Professor Józef KRUKOWSKI, JCD
Professor Wojciech ŁĄCZKOWSKI, PhD

Rev. Professor Henryk MISZTAL, JCD
Józef SKOCZYLAS, Hab. PhD, University Professor

Rev. Marian STASIAK, Hab. JCD
Professor Adam STRZEMBOSZ, PhD
Professor Andrzej SZAJKOWSKI, PhD
Professor Borys TYSZCZYK, PhD

Professor Władysław WITCZAK, MD

 

 

Author: Marta Ordon
Last update: 12.08.2015, hr. 12:01 - Marta Ordon