1. Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998.
[Historia et ius. A Commemorative Book in Honor of the Rev. Prof. Henryk Karbownik]
2. Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin 2000.
[Plenitudo legis dilectio. A Commemorative Book Dedicated to Fr. Prof. Bronisław W. Zubert OFM on his 65th Birthday. Dębiński A., Szczot, E., (eds.)]
3. Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001.
[Divina et humana. A Jubilee Book on the 65th Birthday Anniversary of the Rev. Prof. Henryk Misztal. Dębiński, A., Bar, W., Stanisz, P., (eds.)]
4. Ius et lex. Księga Jubileuszowa ku Czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002.
[Ius et lex. A Jubilee Book in Honor of Prof. Adam Strzembosz. Dębiński, A., Grzeskowiak, A., Wiak, K., (eds.)]
5. Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003.
[Ius et Veritas. A Book Dedicated to the Memory of Michał Staszewicz. Dudek, D., Janicka, A., Staszewski, W. Sz., (eds.)]
6. Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2003.
[Integrity and Dignity. A Commemorative Book on the 70th Birthday Anniversary of Prof. Wojciech Łączkowski. Fundowicz, S., Saddler, F., Gomułowicz, A., (eds.)]
 7. Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, Lublin 2003.
[Iustitia civitatis fundamentum. A Commemorative Book in Honour of Prof. Wiesław Chrzanowski. Cioch, H., Dębiński, A., Chaciński, J., (eds.)]
8. Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004.
[Ecclesia et Status. A Jubilee Book on the 40th Anniversary of Scholarly Work of Prof. Józef Krukowski. Dębiński, A., Orzeszyna, K., Sitarz, M., (eds.)]
9. Bronisław Wenanty Zubert, Pro iure et vita. Wybór pism, Lublin 2005.
[Bronisław Wenanty Zubert, Pro iure et vita. Selected Writings. Szczot, E., (ed.)]
10. „Prawo-Administracja-Kościół”. Numer specjalny poświęcony prof. dr. hab. Władysławowi Rostockiemu, 2003, nr 4(15).
[Law-Administration-Church. Special issue devoted to Prof. Władysław Rostocki]
11. Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006.
[Hominum causa omne ius constitutum est. A Jubilee Book in Honour of Prof. Alicja Grześkowiak. Dębiński, A., Gałązka, M., Hałas, R. G., Wiak, K., (eds.)]
12. Historia magistra vitae. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, Lublin 2007.
[Historia magistra vitae. A Jubilee Book in Honour of Prof. Jerzy Flaga. Dębiński, A., Wrzosek, S., Maćkowska, K., Kruszewska-Gagoś, M., (eds.)]ks_pamiatkow_Flaga.jpg
13. Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008.
[A Jubilee Book on the 90th Anniversary of the Faculty of Law, Canon Law and Administration, Catholic University of Lublin. Dębiński, A., Jóźwiak, S., Kawałko, A., Kruszewska-Gagoś, M., Witczak, H., (eds.)]
14. Ks. Henryk Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, Lublin 2009.
[Rev. Henryk Misztal, Duc in altum. Canonisation Issues. Selected Writings. Fiejdasz, L., (ed.)]
15. Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, Lublin 2010.
[Amicus hominis et defensor iustitiae. A Friend of Man and Defender of Justice. A Jubilee Book of the 70th Birthday Anniversary of Judge Ferdynand Rymarz. Dudek, D., Gapski, M., Łączkowski, W., (eds.)]

16. W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, eds. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Lublin 2010.

17. Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, eds. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek, M. Wójcik, Lublin 2013.