Results of our research are presented in publications:

Articles and book chapters

Presentations at international conferences

Presentations at national conferences

Organization of conferences and symposia

 

  

Articles and book chapters

 

 

  

Presentations at international conferences

 1. Laguna, M., Razmus, W. (2018). Do entrepreneurs’ personal resources predict business success? Self and peer rating perspectives. 19th European Conference on Personality, Zadar.
 2. Gorbaniuk, O., Samardakiewicz-Kirol, E., Śliwka, K., Ivanova, A. (2018). Prosocialness, corporate social responsibility and job-related attitudes in SME's: A multilevel study. 19th European Conference on Personality, Zadar.
 3. Mielniczuk, E., Laguna, M. (2018). Dynamic relationships between personal resources and innovative behaviour in entrepreneurs. 19th European Conference on Personality, Zadar.
 4. Purc, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2018). Personal values’ perspective in innovation research. 19th European Conference on Personality, Zadar.
 5. Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2018). Work-related negative affect contagion in organization and innovative behaviour.Multilevel study. 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience, Lublin.
 6. Laguna, M., Mielniczuk, E. (2017). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 7. Gorgievski, M., Laguna, M., Verhoeff, A. (2017). Motivational job design, employee innovative behavior and subjective business performance. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 8. Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2017). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 9. Samardakiewicz-Kirol, E., Gorbaniuk, O. (2017). Corporate social responsibility and employee's attitudes towards organization in SME's: A multilevel study. European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 10. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2017). Corporate social responsibility and employee's attitudes towards organization in SME's: A multilevel study. 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 11. Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. 18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Dublin.
 12. Purc, M., Laguna, M. (2017). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 13. Laguna, M., Razmus, W. (2017). Current issues in social personality psychology. International Scientific Seminar: Public health – social, educational and psychological dimensions, Lublin.
 14. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. "Building Inclusive Communities", Lublin.
 15. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 16. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania innowacyjne pracowników w MŚP. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia w świecie wartości niedostatku i nadmiaru, Gdańsk.
 17. Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 18. Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 19. Laguna, M., Żaliński, A., Razmus, W. (2015). Reciprocal relationships between self-efficacy, positive affect, and work engagement in entrepreneurs. Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology, Brussels.
 20. Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. 14th European Congress of Psychology, Milano.
 21. Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14th European Congress of Psychology, Milano.
 22. Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.
 23. Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 

  

Presentations at national conferences

 1. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2018). Rola afektu w relacji między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi  przedsiębiorców. III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa.
 2. Samardakiewicz-Kirol, E., Gorbaniuk, O., Śliwka K., Ivanova,A.  (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu a postawy wobec organizacji pracowników MŚP, Analiza wielopoziomowa. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 3. Razmus, W., Łaguna, M. (2018). Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców – podsumowanie. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 4. Łaguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2018).Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 5. Mielniczuk, E., Laguna, M., Mazur, Z.,  Gorgievski-Duijvesteijn, M.,  Moriano, J. A., (2018). Relacje między zasobami osobistymi przedsiębiorców a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 6. Purc, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M.,  Moriano, J. A. (2018). Relacje między wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin.
 7. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Rola afektu w stymulowaniu zachowań innowacyjnych w organizacji: Analiza wielopoziomowa i międzykulturowa. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 8. Łaguna, M. (2017, wrzesień). Idea i zastosowanie wielopoziomowej analizy danych. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 9. Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 10. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 11. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Plakat zaprezentowany na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 12. Purc, E., Łaguna, M. (2016). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław.
 13. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Wójcik, M., Śliwka, K. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. X Konferencja Psychologii Ekonomicznej, Katowice.
 14. Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Percepcja skuteczności działań csr przez pracowników i przedsiębiorców MŚP. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 15. Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2016). Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 16. Purc, E., Łaguna, M. (2016). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot.
 17. Łaguna, M. (2015). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Konferencja „Innowacyjny człowiek, firma, gospodarka”, Lublin.
 18. Mielniczuk, E. Razmus, W., Łaguna M. (2016). Równoważność kulturowa czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. IV Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, Lublin.
 19. Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. I Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Praktyce, Lublin.
 20. Łaguna, M. (2014). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz (invited plenary lecture).
 21. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

 

  

Organization of conferences and symposia


Symposium at 19th ECP Congress

Symposium: “Personal resources at work” at the 19th European Conference on Personality, Zadar, 2018. Conveners: Mariola Laguna and Guido Alessandri, presenters:

 • Personal rather than organizational variables matter in predicting sales self-efficacy; Ewelina Patynowska, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Personal values’ perspective in innovation research; 1Ewelina Purc, 1Mariola Laguna, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31The John Paul II Catholic University of Lublin; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3The National Distance Education University (UNED), Spain
 • Dynamic relationships between personal resources and innovative behaviour in entrepreneurs; Emilia Mielniczuk, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Daily emotional experiences at work: Exploring the relationship between emotional inertia and emotional exhaustion; Ewvelina De Longis, Guido Alessandri, Sapienza University of Rome, Italy

 

 


Symposium at 3rd Positive Psychology Conference

Symposium: „Pozytywna psychologia organizacji: afekt i dobrostan w kontekście funkcjonowania zawodowego” at the 3rd Positive Psychology Conference, Warsaw, 2018. Conveners: Mariola Laguna and Emilia Mielniczuk, presenters:

 • Rola afektu w relacji między przekonaniem o własnej skuteczności a zachowaniami innowacyjnymi przedsiębiorców; Emilia Mielniczuk, Mariola Łaguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Pozytywność a wypalenie zawodowe urzędników: kształt relacji w badaniu poprzecznym i podłużnym; Beata A. Basińska, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw and Gdańsk University of Technology, Poland
 • Weryfikacja witaminowego modelu dobrostanu w pracy: na przykładzie badania z powtórzonym pomiarem w organizacji produkcyjnej; Agnieszka Czerw1, Anna Borkowska21SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poznań, Poland; 2Wroclaw University of Science and Technology, Poland
 • Rola afektu w realizacji celów: w kierunku modelu teoretycznego; Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Zofia Mazur, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


Symposium at 3rd PSPO Congress

Symposium: „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego” at the 3rd PSPO conference, Lublin, 2018. Convener: Mariola Laguna, presenters:

 • Relacje między wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie; Ewelina Purc1, Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Relacje między zasobami osobistymi przedsiębiorców a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji – podsumowanie; Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Zofia Mazur1,Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Dynamiczne mechanizmy łączące zasoby osobiste i zaangażowanie w pracę oraz sukces w działaniu przedsiębiorców – podsumowanie; 1Mariola Łaguna, 1Wiktor Razmus, 2Adam Żaliński; 1The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Jagiellonian University, Poland
 • Społeczne postrzeganie sukcesu przedsiębiorczego i jego związek z zasobami osobistymi przedsiębiorców – podsumowanie; Wiktor Razmus, Mariola Łaguna,  The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a postawy wobec organizacji pracowników MŚP, Analiza wielopoziomowa; Emilia Samardakiewicz-Kirol, Oleg Gorbaniuk, Katarzyna Śliwka, Ana Ivanova The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


Symposium at PTP Congress

Symposium "Analizy danych: Nowe wyzwania”  at the Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk 2017. Conveners: Mariola Laguna and Wiktor Razmus, presenters:

 • Systematyczny przegląd badań; Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Blaski i cienie metaanaliz w badaniach społecznych; Maciej Karwowski, Maria Grzegorzewska University in Warsaw
 • Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych; Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Zastosowanie analizy ekwiwalencji pomiarowej w badaniach psychologicznych; Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz
 • Szacowanie dopasowania w parach; Tomasz Korulczyk, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Idea i zastosowanie wielopoziomowej analizy danych; Mariola Łaguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Zastosowanie modelowania latentnych krzywych rozwojowych w analizie zmian; Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

 


Symposium at EAWOP Congress

Symposium "Personal and work-related resources and entrepreneurship" at
the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin, 2017. Conveners: Mariola Laguna and Marjan Gorgievski-Duijvesteijn, presenters:

 • Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior
  Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano31The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Higher income = better health? A longitudinal study of entrepreneur income and well-being; Dominika Wach1, Andrea Augustin1, Ute Stephan2, and Jürgen Wegge11Technische Universität Dresden, Germany; 2Aston Business School, UK
 • Creativity and entrepreneurial intentions; Ana Laguía, Juan Antonio Moriano, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Employment or self-employment of young people? The role of parents, traits and values; Martin Lukeš, Ondřej Dvouletý, University of Economics, Prague, Czech Republic

 


Symposium at 13th PSPS Congress

Symposium "Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej" at the 13th PSPS Conference, Wrocław, 2016. Convener:  Mariola Laguna, presenters:

 • Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji; Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek, University of Wroclaw, Poland
 • Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy; Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem; Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw
 • Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych; Ewelina Purc, Mariola Łaguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


Symposium at 14th ECP Congress

Symposium “Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings” at the 14th European Congress of Psychology, Milan, 2015. Convener:  Mariola Laguna, presenters:

 • The social perception of the entrepreneur and its effects on entrepreneurial attitudes, intention and support; Garazi Azanza, Leire Gartzia, Deusto Business School, Bilbao (Bizkaia), Spain
 • Entrepreneurs are not risk prone, they are brave; Artur Domurat, University of Warsaw, Poland
 • The entrepreneurial potential at the team level: A proxy for a longitudinal approach; António Caetano, Susana Correia Santos, Sílvia Fernandes Costa, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
 • Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations; Adam Żaliński, Wiktor Razmus, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Discussant: Lorraine Uhlaner, Professor of Entrepreneurship, EDHEC Business School, Roubaix, France.