Rev. Włodzimierz Broński, Hab. PhD

Head of the Department of Negotiation and Mediation at the Institute of Law of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL); Deputy Director of the Institute of Law, KUL. (2017-2019);Vice-Chairman of the Presidium of the Social Council for ADR to the Minister of Justice (4th term; 22.06.2019-);Director of the Lublin Arbitration and Mediation Centre (2018-); Chairman of the Council of the Scientific and Industrial Consortium for the Economic Security of Poland (2014-);Member of the Scientific Advisory Group to the Capital Group of PGNiG (the Polish Oil and Gas Company) (2017-);Member of the Team for systemic solutions in the field of amicable methods of resolving business disputes facilitating business activity (2013);Member of the Council of the Supreme Audit Office (2013-); specializes in the law of amicable settlement of disputes, primarily conducting research on ADR in an enterprise and the law of amicable settlement of employee disputes.

 

Research internships, research inquiries, study visits:

 1. Julius-Maximilians-Universität Würzburg (February-May 1998);
 2. Ludwig-Maximilians-Universität Munich (2014);
 3. Universidad Complutense de Madrid (September-October 2015);
 4. Universidad Complutense de Madrid (March 2017);
 5. 5th Universidad Complutense de Madrid (May 2019).
 6. University of Bari Aldo Moro (7-12.11.2019).
 7. Queen's University Kingston, Canada (23.01.2020-4.02.2020).

Grants:

 1. Arbitration and Mediation Centres. Pilot project (01.05.2014-31.10.2015). Coordinator.
 2. Lublin Arbitration and Mediation Centre (26.03.2018 - 22.11.2019). Project manager (PI).
 3. Effective referral of economic matters to mediation (July 2017 - January 2019). Project researcher
 4. Principal Researcher in the grant "Commercialization of R&D works" for PGNIG SA capital group, Agreement no. CS/JA/19/167823, 2019.


Recent publications:

 

1. Broński W., Mediation in Civil Cases in Polish law, [in:] Mediación: Experiencias desde España y alrededor del mundo, red. Kevin Brown, Maria Concepcion Rayon, Madrid 2016, s. 55-64.

2. Broński W, Jarota M, Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, RNP 26 (2016), nr 4, s. 35-49.

3. Broński W., Biały A., Skrobotowicz G., Potencjalne formy współpracy  przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne  rozwiązania i dobre praktyki. Kształcenie na potrzeby gospodarki, [w:] Współpraca przemysł - nauka, red. W. Broński, B. Cichocka - Tylman, Lublin 2017, s. 117-145.

4. Broński W, Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów  konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23.09.2016 roku, RNP 27 (2017), nr 4.

5. Broński W., Jarota M., Mediation as an Amicable Way of Settlement in  Individual Disputes in Labour Law, [w:] Personal Freedoms of the  Internal Market of the European Union in the Light of the Changing  Political and Economic Situation in Europe, red. E. Krzysztofik, Berlin 2017, s. 209-228.

6. Broński W., Sławicki P., Dąbrowski M, Golema K. Opinia prawna w  przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym  rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (dla UKE).

7. Broński W. Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie. RNP 28 (2018), nr 4.