19.01.2022 Webinarium "Unia Europejska w okresie wyborczym: powyborcze Niemcy i przedwyborcza Francja"

Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz „Team Europe" przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na webinarium pt. Unia Europejska w okresie wyborczym: powyborcze Niemcy i przedwyborcza Francja.

Data: Lublin, 19 stycznia 2022, godz. 10.00-11.00 (webinarium).

Prelegenci:
Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Komisji Europejskiej
Prof. Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Prof. Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet WarszawskI
Dr Paweł Tokarski, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) w Berlinie


Webinarium będzie transmitowane pod następującym linkiem:
https://us02web.zoom.us/j/87048287539?pwd=Z0VlV3A1NllpWFA2Z3A2WDdGdjBCdz09
Passcode: 418006
Webinar ID: 870 4828 7539


Perły nauki - nabór wniosków w I edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Państwo,
do 18 lutego 2022 r. godz. 16:00 MEiN prowadzi nabór wniosków w ramach I edycji programu Perły Nauki. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3 albo 4 roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego lub artystycznego.

Czytaj dalej...

Organizacja zajęć na Wydziale Nauk Społecznych KUL od 10.01.2022 r.

Zajęcia dydaktyczne od dnia 10.01.2022 na Wydziale Nauk Społecznych KUL będą realizowane w trybie hybrydowym/naprzemiennym, zgodnie z harmonogramem podanym w dokumencie:

Organizacja zajęć na Wydziale Nauk Społecznych KUL od 15 listopada 2021 r.

 

 

 

 


Boże Narodzenie 2021

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.

Mt 1.22-23

 

Domenico Ghirlandaio, około 1492, tempera na drewnie, Muzea Watykańskie

 

 

Wszelkich łask i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pokoju, miłości, wzajemnego szacunku i dużo zdrowia.
W nadchodzącym roku 2022 spełnienia nadziei
na pozytywne zmiany oraz realizacji wszelkich planów
i zamierzeń każdego z nas i całej wspólnoty.

 


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL


Odznaczenia państwowe dla pracowników WNS

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego wydziału:

 

Złoty Krzyż Zasługi

- dr Barbara Borowska

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

- prof dr hab. Andrzej Gil

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

- dr hab. Agnieszka Kulik

- dr hab. Robert Szwed

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

- dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL

- dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

- dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL

- dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

- dr Henryk Ponikowski

 

Serdecznie gratulujemy!


Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL w składzie Rady Naukowej IBE

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2021-2025. Wśród nowo powołanych znalazło się dwoje naukowców z Wydziału Nauk Społecznych KUL, dr hab. Barbara Kiereś oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, który wszedł również w skład Prezydium Rady jako jej Przewodniczący. Uroczyste wręczenie powołań odbyło się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dn. 15.12.2021 r. 
Instytut Badań Edukacyjnych to jednostka podległa resortowi edukacji i nauki, prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Pełni funkcje doradcze, prowadzi m.in. projekty badawcze i wdrożeniowe, przygotowuje ekspertyzy i raporty. Odpowiada także za prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


17.12.2021 r. zaproszenie do udziału w spotkaniu na temat charytatywnego potencjału parafii z terenu Archidiecezji Lubelskiej

Komisja Świadectwo Miłosierdzia III Synodu Archidiecezji Lubelskiej oraz Instytut Nauk Socjologicznych KUL serdecznie zapraszają na spotkanie na temat charytatywnego potencjału parafii z terenu archidiecezji. Spotkanie odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 o godz. 17.00 w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w sali konferencyjnej (I piętro).

Będzie to krótka prezentacja raportu z badań socjologicznych, które są przedmiotem książki autorstwa dr hab. Jadwigi Plewko oraz dr Małgorzaty SzyszkiParafia jako źródło wsparcia społecznego. Zasoby i potrzeby parafii Lubelszczyzny”, Wyd. KUL, Lublin 2021.

Publikacja powstała w bezpośrednim związku z Synodem Archidiecezji Lubelskiej. Wyniki badań mają przysłużyć się pracy Komisji Świadectwo Miłosierdzia (m. in. rozeznanie sytuacji związanej z dziełami charytatywnymi podejmowanymi przy parafiach), ale także działaniom Parafialnych Zespołów Caritas oraz innych grup charytatywnych przy parafiach.


16-17.12.2021 r. Konferencja "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania-innowacyjne rozwiązania pedagogiczne"

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii zaprasza na konferencję zatytułowaną "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania-innowacyjne rozwiązania pedagogiczne", która odbędzie się w dn. 16-17 grudnia 2021 r. Konferencja w formie online rozpocznie się o godz. 9.00 na platformie MS Teams.

 

Program


16.12.2021 r. Seminarium "Granica zewnętrzna UE: nowy szlak migracyjny na wschodniej granicy lądowej z Białorusią"

W najbliższy czwartek, 16 grudnia 2021 r. będzie miało miejsce seminarium naukowe zatytułowane "Granica zewnętrzna UE: nowy szlak migracyjny na wschodniej granicy lądowej z Białorusią". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114. Seminarium współorganizowane jest przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych KUL.


15.12.2021 r. Konferencja "Nauczanie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły"

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza do udziału w organizowanej konferencji "Nauczanie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły", która odbędzie się 15 grudnia 2021 roku. Wydarzenie w formie online na platformie MS Teams rozpocznie się o godz. 10.00.

Program konferencji

Link do wydarzenia