Więcej informacji o Dniach Otwartych WNS i warsztatach przygotowanych w Instytucie Ekonomii i Finansów dla kierunku Ekonomia


Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów KUL ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse - co najmniej 50% udziału). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MEiN. Rezultatami projektów mogą być:
- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MEiN,
- monografia opublikowana w wydawnictwie z wykazu MEiN,
- rozdział lub redakcja monografii z II poziomu wydawnictw MEiN.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 70 punktów dla minimum 1 rezultatu, liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

Nie będą rozpatrywane wnioski grantowe złożone na ogłoszony konkurs, jeśli wnioskodawca w roku, w którym rozstrzygany jest konkurs (2023) nie przewidział żadnych wydatków, które musi ponieść jako niezbędne dla wykonania prac zaplanowanych w ramach grantu.

Podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-550 (osobiście/pocztą) na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) oraz w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: maria.mazurek-olszowa@kul.pl.

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 06.03.2023 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
W załączeniu: Regulamin konkursów grantowych, edytowalny formularz wniosku.

Regulamin_grantow_dyscyplinowych

formularz_wniosku_grantowego


Boże Narodzenie - 2022

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (...)"

J 1,1-5

Gerard DavidGerard David (źródło: Wikipedia)

 

Niech Słowo, które jak co roku, w Dobroci Swojej kieruje do nas Bóg,

odmienia naszą codzienność, dodaje Wszystkim sił i nadziei!

Niech Pan, Który Przychodzi, otrze z oczu cierpiących łzę,

niech bolejący usłyszą Głos Jego pocieszenia,

a smutni znajdą drogę do Źródła prawdziwej Radości.

Wszystkim - Prawdziwie Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

 

A w nadchodzącym roku - Wiary, że warto starać się o lepsze jutro, Nadziei, że nigdy nie jesteśmy w tych staraniach osamotnieni, oraz Miłości, która tym staraniom nadaje głębszy sens...

 


Dr Jerzy Michałowski, pracownik naszego Instytutu Ekonomii i Finansów został odznaczony Medalem Złotym za długoletnią służbę. 20 grudnia 2022 roku Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek wręczył podczas uroczystości na uniwersytecie odznaczenia państwowe 50 pracownikom KUL za ich zaangażowanie na rzecz uniwersytetu, w różnych obszarach jego działalności, zarówno naukowo-dydaktycznej, badawczej, jak administracyjnej.  

 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!