Tutoring z zakresu ekonomii międzynarodowej i handlu zagranicznego

Zapraszamy do udziału w programie "Mistrzowie Dydaktyki" w zakresie wdrożenia modelu tutoringu. Program rozwoju wiedzy i kompetencji indywidualnych z dziedziny ekonomii międzynarodowej i handlu zagranicznego dedykowany jest dla studiujących na I roku osób aktywnych, uzdolnionych i zainteresowanych międzynarodową tematyką gospodarczą. Prowadzony metodą tutoringu (pracy indywidualnej) daje uczestnikom możliwość rozwoju pasji i zainteresowań we wspomnianej dziedzinie.

 

Celem programu jest opracowanie indywidualnej ścieżki kariery naukowej i zawodowej, podniesie poziomu własnych kompetencji i umiejętności oraz przygotowanie do podejmowania wyzwań w przyszłości.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszę o kontakt mailowy pod adresem piotr.rubaj@kul.pl w terminie do 21 stycznia 2021 r.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej

UWAGA: W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszystkie zajęcia do odwołania będą prowadzone w trybie online.

 

Poniżej dostępny jest wykaz zajęć na kierunku ekonomia, które będą realizowane w semestrze zimowym 2020/2021 w formie stacjonarnej.

 

I rok (studia stacjonarne I stopnia):

 

 

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

1

Analiza matematyczna (ćwiczenia)

0

2

Analiza matematyczna (wykład)

6

3

Logika (ćwiczenia)

0

4

Mikroekonomia (ćwiczenia)

0

5

Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium)

2

 

Pozostałe zajęcia na studiach I stopnia będą realizowane w formie zdalnej.

 

Studia stacjonarne II stopnia: Wszystkie zajęcia będą realizowane w formie zdalnej.

 


Konkurs SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uprzejmie informuje o 52. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości. Szczegółowe informacje: tutaj oraz na stronie www.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Konkurs BFG na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronioną w 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku.

 

Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

  • Za pracę licencjacką:
    Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł 
    II Nagroda: 2.500 zł
  • Za pracę magisterską:
    Nagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł
    II Nagroda: 6.000 zł

 

Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie “Bezpieczny Bank”.

 

Szczegóły na stronie Konkursu. Zachęcamy do udziału!

 


Ruszyła kolejna edycja konkursu Score Hunter

1 października 2020 r. ruszyła kolejna edycja konkursu na platformie Score Hunter (zarejestruj się). W poprzednich sześciu edycjach skorzystało z niej ponad 30 000 studentów. Daje ona możliwość zdobycia w atrakcyjny sposób wiedzy z zakresu m.in. budowania wiarygodności finansowej, zarządzana ryzykiem i zapobiegania wyłudzeniom na skradzioną tożsamość.

Korzystanie z niej możliwe jest zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

 

Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody! Szczegóły w Regulaminie.

 


Konkurs "Etyka w Finansach"

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu, organizowanego przez Związek Banków Polskich. Misją Konkursu jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy czy z korzystania z usług instytucji finansowych.

 

Termin rejestracji upływa 11 stycznia 2021 r., zaś termin nadsyłania esejów - 1 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

 

Pula nagród pieniężnych wynosi 30 000 zł. Zachęcamy do udziału!

 


Bezpłatne szkolenia dla studentów ostatnich 4 semestrów

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a w rezultacie zdobycie wymarzonej pracy przez Uczestnika/czkę projektu w ramach oferowanych form wsparcia (certyfikowanych szkoleń, warsztatów, zespołów projektowych, zajęć z pracodawcami i wizyt studyjnych).

 

Nabór do projektów rozpoczyna się z dniem 1 października 2020 r.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj

 

Liczba miejsc ograniczona!! Zapraszamy do udziału!

 


Konkurs PWE na najlepszą pracę magisterską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego obronioną w latach 2019-2020. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne, możliwość publikacji artykułu na podstawie fragmentu pracy oraz roczną prenumeratę czasopisma "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Szczegóły - w załączonych poniżej dokumentach.

 

List przewodni -- Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

 

Zachęcamy do udziału!

 


Certyfikaty SPSS dla studentów ekonomii II stopnia

Z radością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 zajęcia Wnioskowanie statystyczne, prowadzone przez dr Mirosława Urbanka na kierunku ekonomia (studia II stopnia) uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (nr certyfikatu: AKRo86/W1/11_2019).

 

Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą (4,0), uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert w zakresie:
1. Podstawowe konwencje pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics.
2. Operacje na plikach danych, zarządzanie zbiorami danych, operacje na zmiennych.
3. Elementy analizy statystycznej:
- opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe, statystyki ilorazowe, wykresy P-P, wykresy K-K),
- porównywanie średnich (testy t: dla jednej próby, dla prób niezależnych, dla prób zależnych; jednoczynnikowa ANOVA),
- korelacje parami, regresja liniowa, regresja nieliniowa,
- testy nieparametryczne (Chi-kwadrat, dwumianowy, serii, K-S dla jednej próby, dwie próby niezależne).

Ponadto 3-4 studentów będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego zorganizowanego przez firmę Predictive Solutions. Uzyskanie 80% maksymalnej liczby punktów pozwoli im uzyskać certyfikat SPSS Technology Expert.

 

 

Archiwum informacji

Archiwum wydarzeń

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021, godz. 09:15 - Joanna Nucińska