Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

Pedagogika

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

Pedagogika specjalna

 

 

Najważniejsze wydarzenia z życia Instytutu:

 

Międzynarodowy projekt PROMENTORS

Instytutu Pedagogiki KUL jest partnerem w międzynarodowym projekcie pt. „Promoting Mentors' Work in Education (PROMENTORS)" współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. Celem projektu jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli.


Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników naszego Instytutu. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zysk, zaś koordynatorem ds. finansowo-administracyjnych - dr Urszula Czyżewska (Dział Projektów Międzynarodowych KUL). Koordynator projektu oraz dr Ewelina Świdrak i dr Agnieszka Linca- Ćwikła brały już udział w warsztatach projektowych w Talpiot College w dniach 17-21 lutego 2020.

Kształcenie zdalne

W związku z postanowieniem Władz Uczelni dotyczącym kształcenia zdalnego Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci proszeni są o realizowanie programu nauczania przy pomocy platformy Moodle.

 

Stosowne wyjaśnienia i pomoce zostały zamieszczone w 'Aktualnościach' na e-kul.

 

Informacja Dziekanów do Studentów

 

Wydarzenia minione:

 

Wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych

 

Koordynator dyscypliny pedagogika ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub redakcja takiej monografii.

 

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych, - opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy. W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-547 na Formularzu wniosku grantowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów grantowych) i elektronicznej na adres katarzyna.kujawska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 20 marca 2020r.

 

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 

regulamin_konkursow_grantowych

formularz_wniosku_grantowego

raport_koncowy

raport_roczny

wniosek_o_korekte_budzetu

Z wielkim bólem zawiadamiamy,

że zmarła Mama Pani prof. Aliny Rynio

śp. Otolia Rynio

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w Kościele Parafialnym w Boleszynie 10.03.20 (wtorek). o godz. 13-ej. Poprzedzi ją wspólny różaniec w intencji śp. Zmarłej. Po Mszy nastąpi przewiezienie ciała na Cmentarz parafialny w Waśniowie gdzie nastąpi pochówek.

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki!

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL, Absolwenci i Przyjaciele zapraszają na:

SPOTKANIE w szóstą rocznicę śmierci Pani Profesor DR HAB. TERESY KUKOŁOWICZ (1925-2014)

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-618, al Racławickie 14, KUL

Termin: 20.02.2020. godz. 17.30

 

Dodatkowo:

Msza św. za śp. Panią Profesor Teresę Kukołowicz w Kościele Akademickim KUL,
27 lutego 2020 r., godz. 12.30.

Odznaczenia państwowe dla pracowników Instytutu Pedagogiki 

Z radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Ceremonia ich wręczenia miała miejsce 17 grudnia 2019 r. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Renata Kołodziejczyk

 

Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

dr Elżbieta Stoch

 

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

dr Aleksandra Borowicz

Gratulujemy!

Otrzęsiny

 

W dniu 15.01.2020r. o godz. 18.00 odbyły się Otrzęsiny studentów  I roku Pedagogiki, Pedagogiki specjalnej oraz Pedagogiki wczesnoszkolnej. Studenci II roku przygotowlai ciekawy program obejmujący konkurs "Familiady". Świętowanie zostało dopełnione wspólnym kolędowaniem. 

 

Galeria

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Oddział Lubelski

 

Strona głównaZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na grudniowe
i przedświąteczne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału
w Lublinie.

 

Gościem spotkania będzie
Prof. zw. dr hab. Andrzeja PAWŁUCKI, który wygłosi wykład na temat: „Metodologia uprawiania integralnej pedagogiki – na przykładzie publikacji: Sport, asceza i miłość, Impuls, Kraków, 2019”

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, CTW-113, al Racławickie 14, KUL

Termin: 17.12.19. godz. 14.00

Spotkanie opłatkowe studentów e-pedagogiki

dsc_0168

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe wszystkich Wykładowców i Studentów e-pedagogiki

 

 

 

 

Miejsce: C-809

Termin: 21.12.2019, godz. 12.30

Spotkanie opłatkowe

zlobek
 
"... Chociaż nie pójdziemy do tamtej stajenki,
Śpiewając kolędy piękno przeżyjemy...
Wprost niepostrzeżenie powitamy Matkę
I Jej Maleńkiego, co się nam narodził...
Wielką jakąś tkliwość w sercach odnajdziemy
i lepsi będziemy..."
       (ks. Roman Indrzejczyk)
 
 
 

Miejsce: CTW - 302

Termin: 16.12.19. godz. 17.30  Galeria

Św. Mikołaj w Instytucie Pedagogiki

Galeria

Wystawa prac plastycznych „Betlejem w Nas”

Studenci pięcioletnich studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

serdecznie zapraszają całą społeczność akademicką do obejrzenia wystawy

plastycznej „Betlejem w Nas”.

 

Wystawa jest wyrazem
swoistej refleksji Studentów nad zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

 

Miejsce: Wystawa znajduje się na parterze Collegium Jana Pawła II.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Oddział Lubelski

 

Strona głównaZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na grudniowe
i przedświąteczne posiedzenie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału
w Lublinie.

 

Gościem spotkania będzie
Pan prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II, C-603a, al Racławickie 14, KUL

Termin: 5.12.19. godz. 16.00

Czuwanie pedagogów na Jasnej Górze

jasna-gora_1-page-001

 

 

 

Studenci III roku zapraszają na coroczne czuwanie na Jasnej Górze

 

 

Termin: 18.11.19. 

 

 

Z wielkim bólem zawiadamiamy,

że 24 października 2019 po 94 latach pełnych pokornej służby

własnej Rodzinie, Kościołowi i Ojczyźnie odszedł do Pana

śp. Tadeusz Korolczuk

Ojciec Pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki p. dr hab. Danuty Opozdy, prof. KUL.

Pogrzeb odbędzie się w Białymstoku jutro, w sobotę 26 października.

 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki!

 

Instytut Pedagogiki KUL

ZAPRASZA NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN

kul_plakat_2019_KONFA_MIEDZY

 

na temat:

Między uniwersalnością a oryginalnością

w polskiej myśli pedagogicznej
          

 

 

Miejsce: Lublin, al. Racławickie 14; Collegium Jana Pawła II (C-1031)

Termin: 22-23.10.19. 

Dokumenty do pobrania:     Komunikat      100th_conference_

Międzynarodowy Grant dla Instytutu Pedagogiki KUL

16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy) a partnerami projektu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (budżet KUL: 47 932.00 EUR), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université catholique de l'Ouest (Francja), Istituto Comprensivo «G. FALCONE e P. BORSELLINO (Włochy), Istituto Comprensivo "Gabrio Piola" (Włochy), Miejskie Przedszkole nr 5 (Puławy, Polska), Norte Dame de la Source (Francja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (KA2Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE). Projekt będzie realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Łączny budżet projektu wynosi 446 959.00 EUR.

Kierownikiem zespołu merytorycznego jest dr Barbara Borowska, a członkami zespołu merytorycznego: dr Klaudia Martynowska oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Funkcję eksperta pełni prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z APS. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

Terminy zjazdów 'e-pedagogiki' w roku ak. 2019/2020

          Semestr zimowy:

     1. 26-27.10.2019 - Inauguracja

     2. 9-10.11.2019 (bez roku III lic i II mgr)

     3. 23-24.11.2019

     4. 21-22.12.2019

     5. 25-26.01.2020

 

          Semestr letni:

     1. 7-8.03.2020

     2. 4-5.04.2020

     3. 23-24.05.2020

     4. 6-7.06.2020 (bez roku III lic i II mgr)

 

Osoby prowadzące zajęcia na 'e-pedagogice' proszone są o zgłaszanie ewentualnych preferencji związanych z planem zajęć do ks. dr. Marka Jeziorańskiego (marek.jezioranski2001@gmail.com) do końca września br. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

Pana Karola Dziwińskiego

 
Pan Karol był studentem II roku Pedagogiki drugiego stopnia.
W czerwcu 2019 roku ukończył studia na KUL.
Pozostanie w naszej pamięci jako poszukujący prawdy student, dobry kolega, życzliwy, zawsze chętny do pomocy człowiek.
Rodzinie Pana Karola składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrektor, Pracownicy i Studenci Instytutu Pedagogiki KUL

Rekrutacja dla kandydatów na studia Pedagogiczne

 

 

Biuro Rekrutacji KUL - Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów: http://kandydat.kul.pl/

czynne w godz. od 7.30 do 15.30

tel.: +48 81 445 41 37

e-mail: rekrutacja@kul.pl

Collegium Norwidianum pokój CN-004 (parter)

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

tel.: +48 81 445 42 16 – w języku angielskim

tel.: +48 81 445 42 62 – w języku rosyjskim i ukraińskim

e-mail: study@kul.pl

Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL wybrany do Rady Doskonałości Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów

do Rady Doskonałości Naukowej.

W jej składzie zasiądzie Dyrektor Instytutu Pedagogiki

ks. prof. dr hab. Marian Nowak

Rada Doskonałości Naukowej rozpocznie działalność 1 czerwca. Zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyniku wyborów, w których wzięło udział ponad 18 000 samodzielnych pracowników naukowych. W jej skład wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej.

Serdecznie gratulujemy!

Zajęcia dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych od 1 października 2019 r. w całości w Kampusie Głównym KUL

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Pedagogiki od dnia 1 października 2019 r. będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Konsolidacja Wydziału Nauk Społecznych w Kampusie Głównym jest wynikiem zakończenia z dniem 31 lipca 2019 r. umowy dzierżawy kampusu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70.

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika dla Wydziału Nauk Społecznych KUL

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kapitał ludzki – uwarunkowania
i perspektywy jego rozwoju w ujęciu integralnym
z serii tematycznej
 
Mistrz i uczeń w pedagogicznym dyskursie
o sprawach społecznych
 
Obrady odbędą się w dniu 6 lipca 2019 r.
Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe
Zemborzyce Dolne 62
 

Zmarł Jean Vanier

7 maja 2019 r. zmarł Jean Vanier – filozof, pisarz, twórca wspólnot l’ Arche i współinicjator (wraz z Marie-Hélène Mathieu) ruchu Wiara i Światło (znanego w Polsce jako Muminki), wielki przyjaciel osób z niepełnosprawnością i świadek Ewangelii. Zwany był „Matką Teresą w spodniach”.         Jean Vanier urodził się w 1928 r. w Kanadzie. Jako młody człowiek był oficerem marynarki wojennej. Po rezygnacji z kariery wojskowej podjął studia filozoficzne i teologiczne, zakończone doktoratem z filozofii. W roku 1964 zrezygnował z pracy naukowej i postanowił podjąć działania na rzecz zmiany losu osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie poprzez zajmowanie się nimi czy filantropię na ich rzecz, ale życie wraz z nimi we wspólnocie. Widział w nich nie słabość i nieszczęście, ale siłę duchowo-moralną i dar. Dzięki takiemu podejściu mogą być oni istotnymi elementami budowania wspólnot i społeczeństw opartych nie na sprawności, rywalizacji i konkurencji, ale na afirmowaniu każdej osoby oraz dążeniu do jedności z nią, wybaczaniu, wzajemnej trosce i radosnym świętowaniu codzienności. To jest istotą prawdziwej inkluzji.

        Obecnie na świecie działają 154 wspólnoty L’Arche" w 38 państwach oraz 1450 wspólnoty "Wiary i Światła" w 85 krajach. Myśl Jeana Vaniera inspiruje także badania pedagogiczne i praktykę edukacyjną. W oparciu o jego filozofię niepełnosprawności tworzone są programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz konstruowane programy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.Jean Vanier był wykładowcą na konferencji organizowanej w Instytucie Pedagogiki w 1985 r. Jest nieoficjalnym patronem Koła Naukowego Pedagogiki Specjalnej KUL. Jego myśl filozoficzno-pedagogiczna jest także podstawą badań naukowych i programów dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki KUL.

 

Ewa Domagała-Zyśk

Dorota Kornas-Biela

 

Więcej o Jeanie Vanier i jego wpływie na pedagogikę można przeczytać:

https://www.researchgate.net/project/Jean-Vanier-his-thought-and-its-reception 

 

Uroczystość Zakończenia Studiów

"Absolutorium"

w Instytutu Pedagogiki

Studenci kończący studia w naszym Instytucie serdecznie zapraszają na Uroczystość Absolutoryjną pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki

8 czerwca 2019r. o godz. 9.00

rozpoczęcie Mszą Świętą w Kościele Akademickim, dalsze uroczystości
w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL.


Bardzo zależy nam na Państwa obecności w tym tak ważnym dla nas dniu i liczymy na to, że tak jak przez minione dwa,trzy lata Instytut Pedagogiki był dla nas drugim domem, tak i w dniu Naszego Absolutorium stworzymy razem miłą atmosferę i w naszej pedagogicznej wspólnocie pożegnamy ten etap naszego życia.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: marlena809@interia.pl Togi będą do odbioru w Sali 107 GG, od godz. 8.00

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Absolutorium :

 

 

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Fundacja „Biografie Codzienności"

 

 zapraszają do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z cyklu:

 

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI" 

 10 czerwca 2019 r., godz. 10:00

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 Temat przewodni konferencji:

Biografia pedagogiczna w badaniach społecznych

i humanistycznych w kontekście funkcjonowania czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna"

 

 Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do 4 czerwca 2019 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

 

komunikat

 

 

Instytut Pedagogiki KUL

 

oraz Międzynarodowa Sieć  Pedagogiczna PILGRIM

 

zapraszają na

międzynarodową konferencję naukową

 

„Integralny rozwój osoby i ochrona dzieła stworzenia – teoria i praktyka międzynarodowej sieci pedagogicznej PILGRIMplakat,

 

która rozpocznie się 31 maja 2019 r. o godz. 10.00

 

w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Gmachu Głównym

 

DZIEŃ PEDAGOGA 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI  i PEDAGOGIKI SPECJALNEJ KUL

 

zaprasza studentów oraz pracowników Instytutu Pedagogiki do udziału w konferencji organizowanej z okazji obchodów Dnia Pedagoga na temat:

Mówić czy słuchać, czyli o wartości komunikacji w wychowaniu.

 
 
Zgłoszenia do 10.05.18
Miejsce: Instytut Pedagogiki DMM III
Termin: 27.05.2019

 

KATEDRA PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 

zaprasza na konferencję zatytułowaną

 

"KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno-etyczne przesłanie Ojca Jacka Woronieckiego" plakat,

 

która odbędzie się 10 maja 2019 r.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II,

sala C- 1031. Konferencji towarzyszyć będzie sesja posterowa.

 

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Fundacja „Biografie Codzienności”

 

zapraszają do udziału w VII OGÓLNOPOLSKIEJ INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z serii:

„Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

 

11-12 kwietnia 2019 r. 

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Temat przewodni konferencji:

 Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie 

w edukacji

Zgłoszenie i abstrakt należy przesłać drogą e-mail na adres kbpkul@gmail.com do
30 marca 2019 r. 

 

Karta zgłoszeniowa   Komunikat

Czasopismo "Roczniki Pedagogiczne" ze wsparciem MNiSW

 

Roczniki Pedagogiczne są pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych. W wyniku oceny eksperckiej dofinansowanie  otrzymała m.in. redakcja "Roczników Pedagogicznych".

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu redakcji czasopisma!

 

 

 

Instytut Pedagogiki KUL otrzymał

Medal Université Catholique de l'Ouest à Angers, Francja,

 

za najlepszą współpracę międzynarodową pomiędzy Wydziałem Pedagogiki UCO, Francja a Instytutem Pedagogiki KUL wręczony przez Rektora Université Catholique de l'Ouest à Angers na ręce Pani dr Barabry Borowskiej, podczas Międzynarodowego Komgresu PARTNER DAYS MARS 2019

 

Wyniki II edycji Konkursu im. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu pedagogiki

 

I miejsce:

- s. mgr Dorota Kondracka, Tożsamość narracyjna mężczyzn znajdujących się w kryzysie życiowym. Studium pedagogiczne, promotor: ks. dr Marek Jeziorański;

- mgr Paulina Lewandowska, Komunikowanie się osób słabosłyszących podczas wyjazdów zagranicznych. Wyzwania i możliwości wsparcia, promotor: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL.

II miejsce:

- mgr Anna Pasek, Wybrane zachowania zdrowotne licealistów i ich opinie na temat bulimii, promotor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL.

III miejsce:

- mgr Izabela Karamać, Problematyka blogów osobistych prowadzonych przez matki dzieci z niepełnosprawnością, promotor: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL.

 

Wręczenie odznaczeń: 28.02.2019r. 

 

Więcej o konkursie zobacz na stronie WWW

 

 

Wydarzenia roku 2018

 

Wydarzenia roku 2017

 

Wydarzenia roku 2016

 

Wydarzenia roku 2015

 

Wydarzenia roku 2014

 

 

 

 

KATOLICKI UNIWERYSTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

INSTYTUT PEDAGOGIKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH

ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

tel. Sekretariat Instytutu Pedagogiki - (81) 454-53-19;

tel. Dyrektor Instytutu Pedagogiki     - (81) 454-53-18.

e-mail: instped@kul.pl

  • e-pedagogika

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020, godz. 08:45 - Marek Jeziorański