Komunikat dot. zajęć stacjonarnych w sem. zim. 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 (w załączniku) poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć (więcej), które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2020, godz. 11:12 - Tomasz Peciakowski